Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Üniversitemizde;  "Yazı İşleri Müdürü pozisyonunda görevlendirilmek üzere, iş tanımında detaylandırılmış olan süreçleri uygun nitelik ve yetkinlikleri ile yürütebilecek takım arkadaşı arıyoruz:

İş Tanımı:

 • Üniversitenin “Merkezi Evrak Birimi” işlevini üstlenerek kurum içi ve dışı gelen-giden evrakların mevzuata uygun şekilde kabulünün sağlaması, sınıflandırılması, kayıt, koruma, muhafaza ve arşiv süreçlerini yürütülmesini sağlamak,
 • Gerek üniversite ve bağlı birimler arasında ( akademik- idari ) gerekse kurum dışı yazışmaların resmi yazışma kurallarının mevzuatına uygun olarak yapılmasını, bilgi, belge alışverişini hızlı, sağlıklı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini koordine etmek.
 • Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi’ne (DETSİS) kurum kayıtlarının takibini sağlamak,
 • Üniversite Senatosu, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulunda görüşülecek gündem maddelerini hazırlamak, alınan kararların yazılmasını, birimlere dağıtımını, arşivlenmesi ve muhafazasını sağlamak,
 • Rektörlüğün, Genel Sekreterliğin tüm yazışmalarını yürütmek,
 • Yönetmeliklerin ilgili mevzuatta belirlenen esaslara göre Resmi Gazete’de yayımlanacak şekilde resmi yazışmalarının hazırlanmasını, yayıma gönderilmesini, Üniversite web sayfasında duyurulmasını, ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak.
 • Üniversitede kurulan komisyonların kararlarının yazılması ve yazışmaların saklanması,
 • Akademik ilanlara başvuran Öğretim Üyelerinin başvurularının EBYS üzerinden ve fiziki olarak yönlendirilmesi,
 • Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı denetimleri ile ilgili süreçlerin birimlerle koordine edilmesi, birimlere duyurulmasını sağlamak, denetim süreçlerinde aktif rol almak.


Genel Nitelikler

 • Üniversitelerin lisans programlarından mezun,
 • Vakıf Üniversitelerinde Yazı İşleri Müdürü unvanı ile 5 yıl ve üzeri tecrübe sahibi,
 • Tercihen İngilizce diline iyi derecede hakim,
 • MS ofis programları, Kayıtlı Elektronik Posa (KEP) ve Elektronik Bilgi Yönetim Sistemine (EBYS) çok iyi düzeyde hakim,
 • 2547 sayılı Yükseköğretim kanunu ile ilgili yönetmelik ve yönergeler konusunda bilgi ve tecrübe sahibi,
 • Değişen önceliklere göre işlerin zamanında sonuçlanması için kendi ve başkaları için iş ve aksiyon planlaması yapabilen ve kaynakları amacına uygun yönetebilen,
 • Değişime ve yeniliklere kendini çok hızlı adapte edebilen ve kurumun felsefesi ile uyumlu tüm gerekli değişimi kendi işine yansıtabilen, ekibini ise teşvik edebilen,
 • Ortak başarının elde edilmesi için gerek kendisinin gerek başkalarının ihtiyaçlarını görebilen, gereken esnekliği gösteren, ortak çözüm üretilmesine katkıda bulunabilen,
 • Kendi ve kurumu için tüm gelişim olanaklarını değerlendirebilen, işinin sınırlarını kendini geliştirerek genişletebilen ve kuruma katma değer katabilen. Kendisini ve çevresini geliştirmek için geribildirim isteyen ve verebilen,
 • İşini sorgulayan ve analiz eden, farklı çözüm ve yaklaşımlar geliştirebilen, ekip arkadaşlarına örnek olan, yeni yaklaşım önerilecek önemli konuları belirleyerek iş sonuçlarına çabuk ulaşmaya yardımcı olan,
 • Üzerinde çalıştığı konular ile ilgili karşısına çıkan tüm engellere rağmen sonuca ulaşabilen, ekibini sonuç odaklı olmaya teşvik eden.


Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri