Kalite Kontrol Elemanı

Kalite Kontrol Elemanı nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Kalite Kontrol Elemanı Kimdir?

Kalite kontrol elemanı; üretim faaliyetlerinin kalite planlarına uygun şekilde giriş, ara ve final kontrollerini gerçekleştirmek, gerekli kayıtları tutmak ve iş akışı düzenini sağlamaktan sorumludur.

Kalite Kontrol Elemanının Görev Tanımı Neleri Kapsar?

 • Ürünlerin ve üretim proseslerinin ilgili spesifikasyon ve güvenlik standartlarına uygunluğunu kontrol etmek,
 • Üretilen ürünlerin teknik resimlerini okuyarak proses kontrollerini yapmak,
 • Üretime girecek malzemelere ait fatura ve irsaliye bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmek,
 • Tedarikçilerden temin edilen hammadde, ekipman veya malzemelerin istenen kalite standartlarına uygunluğunun kontrolünü yapmak,
 • İlgili ekipler tarafından belirlenmiş kalite planlarına göre iç denetim uygulamalarını gerçekleştirmek,
 • İç denetimlerde tespit edilen uygunsuzlukları raporlamak ve ilgili iyileştirme faaliyetlerini takip etmek,
 • Üretimde tespit edilen uygunsuzluk durumunda üretimi durdurmak üzere yöneticilerden onay almak,
 • Periyodik faaliyet raporları hazırlamak ve yöneticilere sunmak,
 • İade alınan ürünler için ilgili kontrolleri gerçekleştirmek ve ilgili birime raporlamak,
 • Müşteri şikayetlerini inceleyerek, aksiyon planlarının oluşturulmasına destek vermek,
 • Ürün kalitesi ve üretim prosesinin verimliliğini arttırıcı iyileştirme faaliyetlerinde görev almak,
 • Kalite, iş güvenliği, çevre ve yönetim sistemlerinin gerektirdiği tüm uygulamaları eksiksiz bir şekilde yerine getirmek.

Nasıl Kalite Kontrol Elemanı Olunur?

Kalite kontrol elemanı olmak için, teknik lise veya meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir.

Kalite Kontrol Elemanının Nitelikleri Nelerdir?

 • İş birliği ve ekip çalışmasına yatkınlık göstermek,
 • Sorumluluk duygusu yüksek olmak,
 • Planlama ve organizasyon becerisine sahip olmak,
 • Sonuç odaklı çalışabilmek,
 • Etkin iletişim becerisi sergilemek,
 • Teknik resim okuma ve anlama yeteneğine sahip olmak.
Kalite Kontrol Elemanı Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Kalite %26,4
 • Üretim / İmalat %9,2
 • Genel Başvuru %2,3
 • Personel %1,7
 • İthalat/İhracat %1,3
 • AR-GE %1,1
 • Teknikerlik %0,9
 • Hizmet %0,8
 • Bakım / Onarım %0,6
 • Denetim/Teftiş %0,6
Kalite Kontrol Elemanı Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Otomotiv %18,7
 • Tekstil %17
 • Üretim / Endüstriyel Ürünler %8,9
 • Kimya %7
 • Maden ve Metal Sanayi %6,5
 • Elektrik & Elektronik %5,8
 • Gıda %4,5
 • Ev Eşyaları %3,5
 • Yapı %2,2
 • Sağlık %1,9
Kalite Kontrol Elemanı Cinsiyet Dağılımı
 • Erkek %55,6
 • Kadın %44,4
Kalite Kontrol Elemanı Eğitim Durumu
 • Lise %43,7
 • Ön Lisans %26
 • Üniversite %17,5
 • İlköğretim %6,2
 • Diğer %5,7
 • Yüksek lisans %0,7
 • Doktora %0
Kalite Kontrol Elemanı Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Anadolu Üniversitesi %5,2
 • Kocaeli Üniversitesi %3,2
 • Uludağ Üniversitesi %1,6
 • Manisa Celal Bayar Üniversitesi %1,4
 • Selçuk Üniversitesi %1,3
 • Sakarya Üniversitesi %1,3
 • Dumlupınar Üniversitesi %1,2
 • Ege Üniversitesi %1,1
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi %0,9
 • Balıkesir Üniversitesi %0,9
Kalite Kontrol Elemanı Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • Makine (MYO) %2,1
 • İşletme %1,9
 • Gıda Teknolojisi (MYO) %1,4
 • Otomotiv (MYO) %1,3
 • Makine %1,3
 • Kimya %1,1
 • Tekstil (MYO) %1
 • Kimya Teknolojisi (MYO) %0,9
 • Elektrik (MYO) %0,9
 • Kamu Yönetimi %0,8
Kalite Kontrol Elemanı Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Kalite Kontrol %1
 • Salary Review %0,7
 • AutoCAD %0,5
 • Microsoft Office %0,5
 • Ensturman Çalıyorum Bağlama Başta Olmak Üzere %0,5
 • Bilgisayar %0,5
 • Ticaret %0,5
 • Voleybol, Müzik, Spor İlgi Alanım İçerisinde %0,4
 • Futbol %0,4
 • Personel Maliyet %0,3