Bordro Uzmanı

Bordro Uzmanı nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Bordro Uzmanı Kimdir?

Bordro Uzmanı, bordro sürecinin yönetiminden sorumlu insan kaynakları profesyonelidir. Şirket personelinin çalışma sürelerini hesaplamak ve fazla mesai, ikramiye vb. faktörleri de göz önünde bulundurarak maaş miktarlarını belirlemekle sorumludur.

Bordro Uzmanının Görev Tanımı Neleri Kapsar?

 • Firma çalışanlarının toplam mesai sürelerini hesaplamak,
 • Bilgisayar sistemi yardımıyla fazla mesai, maaş kesintisi, ikramiye vb. durumlar için ödeme miktarlarını belirlemek,
 • Gerektiğinde ödemeler için üst yönetimden onay almak,
 • Ödeme talimatlarını hazırlamak veya maaş çeklerini dağıtmak,
 • Personel maaş ödeme işlemlerini kayıt altına almak,
 • Tüm bordro işlemlerinin doğru ve zamanında işlenmesini sağlamak için iş akışını yönetmek,
 • Çalışanlar ve yönetim birimi tarafından maaş bordrosu ile ilgili yöneltilen sorulara cevap vermek,
 • Üst yönetim ve finans departmanına sunulmak üzere rapor hazırlamak.

Nasıl Bordro Uzmanı Olunur?

Bordro uzmanı olmak için resmi bir eğitim mecburiyeti bulunmamaktadır. Firmalar, faaliyet gösterdikleri sektöre göre adaylarda lise ya da lisans mezuniyeti kriterini aramaktadır. Üniversitelerin Muhasebe ve Denetim, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme ve ilgili bölümlerden lisans derecesiyle mezun olarak mesleğe adım atmak mümkündür.

Bordro Uzmanının Nitelikleri Nelerdir?

 • Genel muhasebe ilkeleri ve bordro uygulamaları hakkında yetkin bilgiye sahip olmak,
 • MS Office Suite programlarına hakimiyet göstermek,
 • Raporlama yapabilmek,
 • Matematiksel ve analitik yönü güçlü olmak,
 • Mükemmel sözlü ve yazılı iletişim becerisi sergilemek,
 • Ekip çalışmasına yatkınlık göstermek,
 • Hizmet verilen sektörün yasal mevzuatı ve düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olmak
Bordro Uzmanı Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • İnsan Kaynakları %38,8
 • Muhasebe %4,4
 • Hizmet %3,4
 • Üretim / İmalat %2,6
 • Personel %2,1
 • Finans %1,8
 • Denetim/Teftiş %1,3
 • Eğitim %1,3
 • Sağlık %1
 • İdari İşler %1
Bordro Uzmanı Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Danışmanlık %18,1
 • Hizmet %11,9
 • Gıda %7,2
 • Sağlık %5,4
 • Yapı %5,2
 • Turizm %5,2
 • Eğitim %3,6
 • Telekomünikasyon %3,6
 • Tekstil %3,6
 • Otomotiv %3,1
Bordro Uzmanı Cinsiyet Dağılımı
 • Kadın %69,8
 • Erkek %29,7
 • Belirtilmemiş %0,5
Bordro Uzmanı Eğitim Durumu
 • Üniversite %69,5
 • Yüksek lisans %12,4
 • Ön Lisans %10,1
 • Lise %5,9
 • Diğer %1,6
 • İlköğretim %0,3
 • Doktora %0,3
Bordro Uzmanı Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Anadolu Üniversitesi %19,9
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %6,2
 • Kocaeli Üniversitesi %5,9
 • Marmara Üniversitesi %5,4
 • Sakarya Üniversitesi %5,4
 • Dumlupınar Üniversitesi %3,4
 • Dokuz Eylül Üniversitesi %3,4
 • Çanakkale 18 Mart Üniversitesi %2,8
 • Uludağ Üniversitesi %2,1
 • Süleyman Demirel Üniversitesi %1,8
Bordro Uzmanı Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • İşletme %18,6
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri %10,1
 • İktisat %7,5
 • İnsan Kaynakları (MYO) %3,9
 • Muhasebe %3,9
 • Muhasebe (MYO) %3,4
 • Uluslararası İlişkiler %3,1
 • Kamu Yönetimi %2,6
 • İnsan Kaynakları %1,8
 • Dış Ticaret (MYO) %1,8
Bordro Uzmanı Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Bordrolama %4,1
 • Just In Time Production System %2,6
 • Özlük işlemleri %2,3
 • Otomotiv Konusunda Herşeyi Severim %2,3
 • İş hukuku %2,1
 • Logo Bordro %1,8
 • SSK mevzuatı %1,8
 • E-SGK Hizmetleri %1,8
 • İnsan Kaynakları Yönetimi %1,8
 • Labour Relations %1,8