Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Planning Executive / Senior Specialist

Tron Elektronik Sistemler A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)(Ümraniye)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Position Level

Medium Level Manager

Department

Supply Management

Supply Management

Application Count

90 application

Job Type

Full-Time

Position Level

Medium Level Manager

Application Count

90 application

Department

Supply Management

Kariyer Image

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

QUALIFICATIONS:

 • University - engineering degree in relevant fields, preferably in Industrial or Electronical Engineering,
 • Experienced -min. 5 years- in planning in a manufacturing company is a must, preferably in electronics and/or defense industry,
 • Strong knowledge of MS Office Applications, expertise on Excel is a must,
 • Strong knowledge & experienced on running MRP, creating/editing work orders & using inventory management modules of an ERP System is a must (current ERP Program is MikroFLY),
 • Good command of both written and spoken English,
 • Preferably knowledge of sophisticated Quality Management Systems like AS9100,
 • Will be a valuable member of a proactive & solution-oriented team,
 • Military Service should be completed for male candidates.

 


JOB DESCRIPTION:

 • Reporting to Supply Chain Director as a team member of Supply Chain Department |Planning Unit,
 • Developing, maintaining, and reporting short & long-term plans end-to-end for sourcing/production/delivery planning activities,
 • Preparing schedules and long-range plans (including capacity & sales forecasts considerations) and material requirement plans by using system tools & Excel reports
 • Taking proactive roles in project teams during project development phases as planning function,
 • Taking necessary agile actions, red flagging for emergency/critical cases for planning during development & serial production phases of each project,
 • Responsible of inventory - raw materials and products, and leading warehouse team,
 • Maintaining the integrity of system data & physical warehouse stocks with the team,
 • Performing root-cause analysis for continuous improvement of planning and inventory management conforming AS9100 Rev.D standards and requirements
 • Implementing new improvements/developments in planning process for improving customer satisfaction, inventory targets, and waste reduction plans.

 

Preferred Candidate

More than 5 years of experience
Bachelor’s(Graduate), Master’s(Student), Master’s(Graduate)
English(Reading : Good, Writing : Good, Speaking : Good)

Kıdemli Planlama Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kıdemli Planlama Uzmanı İş İlanları
Tron Elektronik Sistemler A.Ş.

IT Machinery and Equipment / Defense Industry 3+

Hakkımızda

Tron, genişbant haberleşme ekipmanlarının tasarım ve üretiminde Türkiye’nin öncü kuruluşudur. 1990’da başlayan yolculuğumuzu heyecanla ve yeni fikirlerimizi hayata geçirerek sürdürüyoruz. Telekom ve Savunma-Havacılık endüstrileri için RF/mikrodalga sinyal yönetimi (filtreleme ve yükseltme) çözümleri sunuyoruz. Farklı coğrafyalardan iş ortaklarımızla 20 yılı aşan iş birliklerimiz var. Ürettiğimiz haberleşme ekipmanları, Güneydoğu Asya’dan Kuzey Amerika’ya değişik coğrafyalarda kullanılıyor.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

TRON ELEKTRONİK SİS. SAN. VE TİC. A.Ş.Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Çalışan AdayıAydınlatma Metni1. Veri sorumlusunun kimliğiTRON ELEKTRONİK SİS. SAN. VE TİC. A.Ş. (“Şirketimiz”) olarak, çalışanlarımızdan elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz:2. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,İşbu kanal aracılığı ile yaptığınız başvurunuza istinaden sisteme yüklediğiniz/gönderdiğiniz kişisel verileriniz (örneğin kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, fotoğrafınız, iletilen CV’deki genel bilgiler ve test sonuçlarınız v.s.), sağlanan referansların kontrol edilmesi, başvurulan pozisyon açısından gerekli araştırmaların yapılması, ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, test süreçlerinin yürütülmesi, mülakat sürecine dahil edilip edilmeyeceğinizin değerlendirilmesi ve bu hususlarda sizinle iletişime geçilmesi için işlenmekte olup bu veriler 18 ay süre ile Şirketimiz tarafından saklanmaktadır. Ayrıca Kişisel Verilerin Korunması Politika ve Prosedürlerine uyum, Şirketimiz ın faaliyetlerinin mevzuata ve Tron Elektronik Bilgi Güvenliği standartlarına uygun olarak yerine getirilmesi, veri güvenliğinin temini amaçlarıyla da işlenebilecektir.3. İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla, başvurunuza konu pozisyon ve çalışmak istediğiniz firmamıza istinaden danışmanlık firmaları, Şirketimiz ın iştirakleri, ana hissedarımız’ in doğrudan ve dolaylı bağlı kuruluş ve iştiraklerine aktarılabilecektir.4. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,Kişisel verileriniz işleme amaçları dahilinde başvurunuzu ilettiğiniz elektronik kanal üzerinden ya da sözlü, yazılı ya da e-mail vasıtası ile toplanabilecektir.5. Veri sahibinin haklarıMevzuat uyarınca, işlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıda belirtilen haklara sahipsiniz. Kişisel verilerinizin:- işlenip işlenmediğini öğrenme,- işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,- işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,- yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,- eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,- silinmesini veya yok edilmesini isteme,- eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,- münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,- kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı aşağıda belirtilen kanallardan herhangi birini kullanarak;- Şerifali Mah. Şehit Sok. No:32 Ümraniye / İstanbul adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya- Şirketimiz ın tron@hs01.kep.tr posta adresine; veya- Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimiz ın karıyer@tron.com.tr adresine; veya- Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, KVK Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.Şirketimiz , KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilir.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Yemekhane.

Kıdemli Planlama Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kıdemli Planlama Uzmanı İş İlanları