Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Pozisyonun gerektirdiği bireysel özellikler:

Teknoloji Transferi ve üniversite-sanayi işbirliğine yatkın,

Mevcut portföyü yönetebilecek, yeni portföy kazandırabilecek, 

Seyahat engeli olmayan, 

Aktif araç kullanan, 

Askerlik ile ilişiği olmayan, 

Teknoloji, Ar-Ge, iş geliştirme, pazar araştırması, fizibilite, girişimcilik gibi konularda bilgi sahibi, 

Patent, buluşlara yönelik detaylı ön-araştırmaları yapabilecek, Patent/faydalı model/ tasarım başvuru dosyalarının hazırlanması ve tescil sürecinin yönetilmesi konularında tecrübe sahibi, 

Marka ve Patent Vekili, 

TTO deneyimi

İş Tanımı

 •          Fikri mülkiyet hakları politikasının oluşturulmasına destek vermek,
 •         Üniversitemiz Fikri ve Sınai Mülkiyet portföyünü genişletmek ve niteliğini arttırma yönünde çalışmalar yapmak,
 •   Fikri mülkiyet haklarının korunması, fikri mülkiyet portföyünün ticarileştirilmesi ile ilgili faaliyetleri izlemek, yönetmek,
 •         Faaliyetlerle ilişkili kurum/ kuruluşlarla ve potansiyel müşterilerle ilişki ve iş geliştirmenin yürütülmesi,
 •     Ticarileştirmeye ilişkin kurumsal süreçlerin analiz edilmesi ve iyileştirilmesi, yeni modellerin oluşturulması,
 •   Pazar araştırmaları yapılması, Teknoloji geliştirme adımlarının belirlenmesi, Altyapı, fon vb. ihtiyaçların tespit edilmesi,
 •    Ticarileşme faaliyetlerinde Lisans / Devir sözleşmesi ve işlemlerinin yürütülmesi,
 •        Ticarileştirme faaliyetlerinin çıktılarına ilişkin raporlar hazırlanması,
 •        Yurtiçinde ve yurtdışında fikri ve sınai hakların korunması ile ilgili hizmet veren kuruluşlar ve organizasyonlarla ilişkilerin yürütülmesi,
 •        Patent konusu buluşlara yönelik detaylı ön-araştırmaların yapılması veya vekil firma tarafından yapılan araştırmaların mukayeseli değerlendirilmesi,
 •       Patent/faydalı model/ tasarım başvuru dosyalarının hazırlanması ve tescil sürecinin yönetilmesi, evrak akışının ve ilgili sözleşmelerin düzenlenmesi,
 •     Üniversite içi ve dışı tüm paydaşların ihtiyaçlarına yönelik farkındalık arttırıcı ve çözüm odaklı eğitimler düzenlenmesi,
 •        Birim çalışma alanına giren konularla ilgili süreçlerin mevzuata, kuruluş prosedürlerine ve kalite gerekliliklerine uygun olarak oluşturulmasını, yönetilmesini ve iyileştirilmesini sağlamak,
 •       Birim personelinin iş takiplerinin ve görev paylaşımlarının yapılması.


Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri