Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

  • Sorumlu olduğu teknik satınalma kategorilerle ilgili mal ve hizmet teminini uygun kalite, uygun fiyat ve uygun zamanda, ihtiyacı belirten birimin teknik onayına ve kurumun yürürlükte olan standart ve prosedürlere uygun olarak gerçekleştirmek için tüm satınalma süreçlerini yürütmek,
  • Gerektiği durumda tedarikçilerle mal/hizmet satınalma sözleşmeleri yapmak; sözleşmenin hazırlanması için tedarikçilerle, Hukuk birimi ve ilgili teknik birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak, gerekli onayları almak, sözleşmeyi takip etmek, sözleşme ile ilgili bilgileri dönemsel olarak denetlemek, ilgili birimlerle koordinasyon içinde sözleşmeleri gerekirse uzatmak/bitirmek/kapsamını değiştirmek,
  • Verilen siparişlerin istenilen zamanında teslim edilmesi için nakliye işlemlerini takip etmek, siparişlerin fabrikaya zamanında ulaşmasını sağlamak
  • Yurtdışı alımlarda ithalat operasyon birimini yönlendirmek, varsa akreditifleri, teminat mektuplarını kontrol etmek,
  • Yaptığı satınalma işlemleri ile fatura kontrollerini yapmak, tedarikçi ödemelerinin zamanında yapılması için Muhasebe ve Finans birimleri ile koordineli çalışmak,
  • Sürekli İyileştirme kapsamında sistemlerin gelişmesi ve iyileştirilmesi için öneri ve projeler sunmak, ilgili öneri ve projeleri hedeflenen zamanda gerçekleştirmek,
  • Sorumlu olduğu kategorilerle ilgili tedarikçi yönetimi yapmak (yeni/alternatif tedarikçi bulma, sınıflandırma, sınıflandırmaya göre çalışma, değerlendirme, sürdürülebilirliğini sağlama),
  • Tedarikçilerle devamlı temasta bulunarak mal/hizmet ve termin kalitesini değerlendirmek, kaliteyi etkileyecek olumsuzlukların giderilmesini takip etmek ve varsa şikayet konusu aksaklıkların tekrarını önlemek hususunda gerekli tedbirleri almak ve aldırtmak,
  • Sorumlu olduğu kategorilerle ilgili dünyadaki gelişmeleri takip etmek, hammadde fiyatlarını izlemek, dünyadaki gelişmelere göre proaktif yaklaşım sağlamak

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri