Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

 • Üniversitelerin İktisadi İdari Bilimler Fakültesi bölümlerinden mezun,
 • Mali İşler Yönetimi alanında en az 3, toplam 6 yıl tecrübesi olan,
 • Sorumluluk alanında inisiyatif kullanabilecek,
 • Ekip yönetimi konusunda tecrübeli,
 • Alanındaki yenilikler ve yayınlar konusunda birikimli, yenilikleri hızlıca uygulayabilme ve strateji oluşturabilme becerisine sahip,
 • Genel Muhasebe, Yönetim Muhasebesi, Finansal Raporlama Standartları, Finansman, Nakit Yönetimi, Bütçe konularında yetkin,
 • Vergi mevzuatı, nakit akış yönetimi, bütçe planlama, bilanço ve mali tablo analizi ile finansal yönetim raporlamalarına hakim,
 • Vergi hukuku, ticaret hukuku ve diğer gerekli mevzuat ile genel muhasebe mevzuat ve uygulamalarına hâkim, güncel değişiklikleri düzenli takip eden,
 • Vergi Dairesi, Sanayi ve Ticaret Müdürlükleri gibi resmi kurumlar ile Bankalar ve Finans Kuruluşları ile ilişkileri yönetebilecek bilgi ve deneyime sahip,
 • Vergi Usul Kanununa göre E-Fatura ve E-Defter süreçlerine hâkim,
 • MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen,
 • Temsil yeteneği güçlü ve ekip çalışmasına yatkın olan,


İŞİN TANIMI

 • Şirket politika ve stratejileri doğrultusunda şirketin Mali İşler ile ilgili tüm süreçlerinin (Muhasebe, Finans, Bütçe) kurulumu, yönetimi ve geliştirilmesi,
 • Mali İşler strateji ve politikalarının uygulanmasını ve ihtiyaçlar çerçevesinde güncellenmesinin sağlanması,
 • Şirketteki proje bazlı çalışmalara destek verilmesi,
 • Bölümündeki işlerin ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak, Şirketin bilanço, gelir tablosu ve bunlarla ilgili her tür mali tabloların hazırlanmasını sağlamak ve kontrol etmek,
 • Ticari muhasebenin usul ve şekil bakımından Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu’na göre yürütülmesini sağlamak, Şirketin finansman akışını takip etmek ve yönetmek,
 • Şirket denetimlerinde aktif görev almak ve denetime her zaman hazır olunmasını sağlamak, 
 • Aylık finansal raporlar, bilanço, gelir tablosu, yönetim raporları ve diğer mali tabloların hazırlanması ve Yönetim Kuruluna sunulması,
 • Tahsilat ve ödeme süreçlerinin yönetilmesi, Haftalık, aylık, yıllık nakit akış yönetiminin planlamasını yapmak,
 • Cari hesap, çek-senet ve banka süreçlerinin gerçekleştirilmesi, Alacakların ve borçların mevcut sözleşmeler bazında takibinin yapılması ve düzenli raporlar ile yönetime sunulması, 
 • Bankalar, yönetim ve nakit akış sürecinin koordinasyonunun sağlanması, yönetilmesi ve gerekli tedbirleri alarak üst yönetimin bilgilendirilmesi
 • Bütçeleme döneminde ilgili birimler ile işbirliği yaparak gerekli koordinasyonun sağlanması,
 • Finansal tabloların mali ve kârlılık analizlerinin yapılması,
 • Aylık mutabakatların sağlanması ve etkin tahsilatların yapılması, muhtemel sorunlu işlemlerin çözüme kavuşturulmasında etkin rol oynamak,
 • Müşteri risk analizleri yaparak üst yönetime raporlama yapılması.

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri