Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Sektöründe lider ilaç şirketimizde istihdam edilmek üzere;
 
* Lisans mezunu,
* Tercihen ilaç sektöründe 5 yılı Yöneticilik olmak üzere en az 8 yıl deneyimli,
* MS Office uygulamalarını iyi derecede kullanabilen,
* Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,
* İstanbul Avrupa Yakasında ikamet eden,

İŞ TANIMI

  • Mali hedef ve politikalara uygun olarak, etkili bir finansman yönetimi ve denetimi için gerekli sistemlerin kurulması, uygulanması, geliştirilmesi ve bunlarla ilgili prosedürlerin hazırlanması için çalışmalar yapmak, yürürlüğe alınmasını sağlamak,
  • Nakit akış planlarını hazırlatmak. Olası nakit darboğazlarını önceden belirlemek; gerekli önlemlerin zamanında alınması için hareket tarzlarını belirlemek, görüş ve önerileri bir üst amirini bilgilendirmek,
  • Doğabilecek finansman ihtiyaçlarını en ekonomik ve etkin şekilde karşılayabilmek için uygun kaynaklar araştırmak; şirketin finansman giderlerini asgari düzeyde tut­mak için çalışmalar yürütmek, önermek.
  • Çek-senet tahsilatlarını yaptırmak; sorunlu çek ve senetleri özel takibe almak, 
  • Gider kontrolleri için gerekli bilgi akışının düzenli bir şekilde yürütülmesi için basitleştirme ve geliştirmeye yöne­lik çalışmalarda bulunmak; bu konularda uygulanması yararlı olabilecek değişiklikleri önermek, uygulatmak,
  • Bankalardaki nakit durumunu takip etmek, bankalardaki borçlu ve alacaklı çalışan cari hesapların arasındaki virman duru­munu ve senet karşılığı kredi hesaplarının şirket menfaat­lerini maksimize edecek şekilde verimli çalışmasını takip etmek,
  • Şirketimizin kullandığı kredilerin takibini yapmak, kredi­lerin etkinlik ve ekonomiklik prensipleri çerçevesinde kullanılmasını denetlemek,
  • Teminat mektubu alınması, ipotek alınması/ verilmesi ve kaldırılması işlemlerinde bankalar­la ilişkileri ve ilgili kredilerin yakinen takibini sağlamak,
  • Yıllık faaliyet programları doğrultusunda bütçe takvimini hazırlamak, depart­man bütçelerinin hazırlanmasını koordine etmek, departman yöneticilerine yol göstermek, destek olmak, bütçe takvimine uyulmasını takip etmek,
  • Bölümlerin bütçeleri ve fiili harcamaları ile ilgili, aylık, karşılaştırmalı bütçe kontrol raporları hazırlatmak, incelemek, gerekli açıklamalar ile birlikte bir üst amirine ve ilgili yöneticilere ulaştırmak.

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri