Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI


 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • Üretim işletmelerinde en az 5 yıl tecrübeli,
 • Ticari muhasebe / maliyet muhasebesine ve güncel mevzuata hakim,
 • Tercihen SMMM belgesine sahip,
 • İyi derecede İngilizce bilen, 
 • İdari işlere ilişkin hizmetlerde, yönetim deneyimine sahip.


İş Tanımı: 

 • Günlük muhasebe ve finans işlemlerinin takibi ve yönetilmesi.
 • Aylık finansal raporların hazırlanması ve kontrolü.
 • Bankalar, yönetim ve nakit akış sürecinin koordinasyonunun sağlanması, yönetilmesi,  gerekli tedbirler alınarak, yönetimin bilgilendirilmesi.
 • Denetim, banka ve diğer üçüncü kişilerle olan ilişkilerin yönetilmesi, ilgili taraflarca talep edilen bilgi ve belgelerin hazırlanarak, ilgililere sunulması.
 • Bütçe döneminde gerekli koordinasyonun sağlanması ve bölüm bütçesinin hazırlanması.
 • Maliyet hesaplarının, hedeflerin, iş planlarının hazırlanması ve raporlanması.
 • Mali mevzuat ile ilgili değişikliklerin takip edilmesi ve şirket içi mevzuat güncellemelerinden sorumlu olunması.
 • Tüm yasal beyanname ve benzeri bildirimlerin yapılması ve yapılmasının sağlanması, (KDV, Muhtasar, Damga Vergisi, Geçici Vergi, Kurumlar Vergisi, BA-BS Formları, E-defter vb.)
 • Ticari muhasebe ve maliyet muhasebesinin usul ve şekil bakımından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Vergi Usul Kanunu’na göre yürütülmesinin sağlanması.
 • Teşvik ve destekleme uygulamalarının takibinin ve organizasyonunun sağlanması.
 • Personel bordro işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
 • Satın alma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.
 • İlgili yönetim raporlarının hazırlanması.
 • Ticaret Sicil, Bakanlık ve diğer resmi kuruluşlar ile ilgili sorumlulukların yerine getirilmesi.
 • İdari işler sorumluluğunda olan hizmetlerin (yemek, ulaşım, temizlik, güvenlik vb.) ve hizmet birimlerinin denetlenmesi ve aksaklıkların giderilmesinde koordinasyon sağlanması.
 • Şirket araçlarının bakımlarının takibi ve güvenliğinin sağlanması. İdari binalar iç yönetim, atık yönetimi, şirketin resmi kurum ve kuruluşlarla olan işlemlerinin takibinin sağlanması. 
 • İdari işler bünyesinde görevli ekibin koordine edilmesi.
 • Çalışma alanındaki tüm faaliyetlerin, iş sağlığı güvenliği ve çevre ile ilgili yükümlülük ve standartlara uygun olarak yapılmasının takibi.


Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri