Referans Uzmanı Özyeğin Üniversitesi

İstanbul(Asya)(Çekmeköy)

Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

 • Lisans ve/ya Yüksek lisans eğitimi
 • En az 3 yıl akademik ya da araştırma kütüphanelerinde ya da bilgi yönetimi alanlarında deneyim sahibi
 • Kullanıcıların bilgi gereksinmelerini anlama, değerlendirme ve bilgi kaynaklarını belirli alanlarda geliştirme beceri ve deneyimi
 • Akıcı İngilizce ve Türkçe bilgisi
 • İleri düzeyde sözlü ve yazılı iletişim
 • İleri düzeyde insan ilişkileri becerileri
 • Eğitim bilgisi ve deneyimi
 • Bibliometrik analizler ve kullanılan araçlar hakkında bilgi ve deneyim
 • Bilgi okur yazarlığı alanında planlama, uygulama ve değerlendirme deneyimi
 • Yeni teknolojilerin kullanımı ve değerlendirilmesi bilgisi ve deneyimi
 • Elektronik bilgi kaynaklarının kullanılması alanında ileri düzeyde bilgi ve deneyim
 • İleri düzey planlama ve raporlama becerisi
 • Etkili bir takım üyesi olarak çalışma
 • Askerlik ile ilişiği olmayan (Erkek adaylar için)


İŞ TANIMI


Özyeğin Üniversitesi  Kütüphanesinin misyonu, Üniversitemizin eğitim, öğretim, araştırma ve toplumsal etkinliklerini desteklemek için; kaliteli, yenilikçi, ileri görüşlü, bilgi üreten, insan (öğrenci, idari ve akademik personel ile üniversitenin tüm paydaşları) odaklı bakış açısıyla bilgi kaynaklarını, hizmetleri ve ortamı sağlamaktır.
 
Pozisyon Kapsamı

Referans Uzmanı,  Özyeğin Üniversitesi kütüphanesi kullanıcılarına ileri düzeyde ve kaliteli bilgi, danışma ve eğitim hizmetleri sağlamak amacı ile hem kendi başına hem de takımlar içinde çalışarak Üniversitenin eğitim, öğretim, araştırma ve toplum hizmetleri amaçlarının gerçekleşmesine katkılarda bulunur.
 
Referans Uzmanları,  üniversitenin belirli akademik alanlarında konu uzmanlığını hedefler, fakülte, yüksek okul ve enstitülerin öğretim üyeleri ve öğrencileri ile etkin iletişim kurar, bu iletişimi geliştirir ve devam ettirir. Bu pozisyon ileri düzeyde kullanıcı odaklı olma, kullanıcının gereksinmelerini karşılayabilmek için bilginin nereden nasıl ve en uygun yollarla elde edilip sunulmasını çok iyi anlama ve bilme gerektirir. Fakülteler ve kullanıcılarla iletişim kurup onların bilgi gereksinmelerini karşılamaya ek olarak, referans uzmanları kütüphanenin belirli fonksiyon alanlarında sorumluluk üstlenir, koordinasyon yapar, başka takımların üyesi ya da lideri olarak görev alır.

Sorumluluklar 
 

 • Üniversitedeki belirli gruplara danışmanlık hizmeti sağlamak,
 • Kütüphanenin elektronik ve basılı koleksiyon geliştirme etkinliklerine katılmak,
 • Bibliometrik analiz araçlarını etkin kullanmak,
 • Bilgi okur yazarlığı eğitimi planlaması ve uygulamasında aktif bir rol almak,
 • Akademik personel ile onların araştırma ve öğretim yapma gereksinmeleri konusunda yardımcı olabilmek için iletişim kurma, geliştirme ve bu ilişkileri güçlendirme,
 • Kullanıcı gruplarından aktif olarak kütüphane hizmet ve ürünleri konusunda geri bildirim toplamak ve gruplara uygun bilgiler vermek,
 • Belirli kullanıcı gruplarına bilgi gereksinmelerini karşılamalarında pro-aktif bir yaklaşımla yardımcı olmak,
 • Kütüphane danışma hizmetlerini hem yüz yüze hem de elektronik ortamda sağlamak,
 • Kütüphanenin  yeni hizmetler, kaynaklar ve olanaklar  sunabilmesi için istenen alanlarda araştırma ve geliştirme etkinliklerine katılmak,
 • Kütüphanenin iletişim ve pazarlama etkinliklerinin planlama ve uygulamasında aktif  bir rol almak,
 • Kullanıcılara yardımcı olabilmek için belirli konularda bilgi rehberleri hazırlamak ve bunları hem basılı olarak hem de web’te yayınlamak,
 • Belirli kütüphane süreçlerinin planlanıp uygulamasından sorumlu olmak.

 
 

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri