Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Lojistik Müdürünün Görev Tanımı Neleri Kapsar?

 • Belirli tedarik zinciri tabanlı performans ölçüm sistemlerini kurmak veya izlemek,
 • İş programı hazırlamak ve sevkiyat depo departmanının takibi,
 • Lojistik faaliyetler için şirket içi politika veya prosedürler oluşturmak,
 • Üretim gereksinimlerini karşılamak için malzeme akış yönetim sistemlerini planlamak,
 • Ulaştırma, lojistik sistemleri ve müşteri sorunlarını çözmek,
 • Düzenleyici ve yasal gerekliliklere uygunluğu sağlamak için, ithalat veya ihracat süreçlerini izlemek,
 • Maliyet, üretkenlik, doğruluk veya zamanlama hedeflerine ulaşılmasını sağlamak için dağıtım merkezini işletmek,
 • Lojistik uzmanları, planlamacı veya programcıların çalışmalarını denetlemek,
 • Tedarik zinciri verimliliği veya sürdürülebilirliğini geliştirmek için tedarikçi ve müşteriler ile görüşmeler yapmak,
 • Şirket yönetimine, otomatik sistemler gibi yeni veya geliştirilmiş teknolojilerin satın alınmasını tavsiye etmek,
 • Acil durum senaryolarında arzın sürekliliğini sağlamak için risk yönetim programları geliştirmek,
 • Dahili veya harici lojistik sistem veya süreçlere yönelik iyileştirmeler planlamak,
 • Ürün veya malzemelerin taşınmasında en uygun maliyetli veya verimli araçları belirlemek için kurumsal lojistiğin tüm yönlerini analiz etmek,
 • Metrik, raporlar, süreç belgeleri, müşteri hizmetleri kayıtları ile eğitim veya güvenlik kayıtlarını muhafaza etmek,
 • Lojistik faaliyetlerin çevresel zararını en aza indirgemek için küresel, ulusal veya bölgesel taşımacılık ve lojistikle ilgili raporları gözden geçirmek.
 • İthalat ihracat lojistik işlemlerini yönetebilmek için mevzuat bilgisi sahibi olmak

Lojistik Müdüründe aranılan nitelikler,
 • Yönetim ve liderlik vasfına sahip olmak,
 • Yazılı ve sözlü iletişim kanallarını etkin bir şekilde kullanabilmek,
 • Problemler karşısında çözüm üretme becerisi sergilemek,
 • Öz disiplin sahibi olmak,
 • Erkek adaylar için, askeri yükümlülüğü bulunmamak.
 • Sorumluluk sahibi olmak, elini taşın altına koyma kabiliyetine ve özgüvenine sahip olmak.
 • İthalat ihracat, gümrük mevzuatı bilgi sahibi olmak.Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri