Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

ODTÜ MEMS Merkezi olarak, bilimsel çalışmalarla MEMS (MikroElektroMekanik Sistemler) alanında dünyada öncü olmayı, özel sektörle işbirliği içinde bilgiyi ürüne dönüştürmeyi ve ülkemiz için ekonomik değer yaratmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Merkezimizde ArGe ve teknoloji yönetimi çalışmalarında görevlendirmek üzere Endüstri Mühendisleri arıyoruz.

Aranan Nitelikler:

Üniversitelerin, endüstri mühendisliği veya benzeri bölümlerinden mezun olmak

Proje yönetimi, teknoloji yönetimi, ArGe yönetimi, sistem mühendisliği, süreçlerle kalite yönetimi ve üretim planlama ve takip konularından en az birine hakim olmak

PMP: Project Management Professional, ASEP: Associate Systems Engineering Professional, CSEP: Certified Systems Engineering Professional veya ESEP: The Expert Systems Engineering Professional sertifikalarından en az birine sahip olmak veya bu konularda sertifika almak için hazırlık yapmak

Sistem Yaşam Döngüsü Süreçleri Standardı (ISO/IEC 15288), Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9001) gibi konularda bilgi birikimi olmak

Savunma sanayi, TÜBİTAK ArGe ve Avrupa Birliği H2020 v.b. projelerin yönetimi le ilgili konular hakkında bilgi sahibi olmak

Esnek çalışma saatlerine ve yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilmek

Analitik düşünce yapısına sahip, problem çözme yeteneği gelişmiş, yaşam boyu öğrenme alışkanlıklarına sahip olmak

İletişim ve koordinasyon becerileri güçlü, insan ilişkileri iyi ve takım çalışmasına yatkın olmak

Sorumluluk sahibi, inisiyatif kullanabilen, disiplinli, dikkatli ve hedef-sonuç odaklı olmak

İyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilmek ve raporlama yapabilmek

Yabancı dil sınavlarından en az 75 puan almış olmak

MS Office programlarını çok iyi düzeyde kullanabiliyor olmak

Adayların aşağıdaki niteliklere sahip olması tercih sebebidir:

Yüksek lisansını tamamlamış adayların tez konularının aşağıdakilerden birisi olması tercih nedenidir:

o   Sistem Mühendisliği

o   Teknoloji Yönetimi

o   Yenileşim (innovation) yönetimi

o   ArGe Yönetimi

o   Proje Yönetimi

o   Kalite Yönetimi

o   Üretim planlama ve yönetimi

Diğer

o   Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmayan

Görevleri:

ArGe projelerinde aşağıdaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve bu konularda sistematik yaklaşımların oluşturulması

ArGe konularında ve işbirliği yapılabilecek potansiyel fırsatlarının belirlenmesi, ilgili birimlere duyurulması, başvuru hazırlıklarının koordinasyonu

Proje fizibilitelerinin yapılması, tekliflerin hazırlanması, başvuruların gerçekleştirilmesi, sözleşmelere yönelik hazırlıkların oluşturulması 

Proje yönetimi (planlama, izleme, kontrol ve raporlama) faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

Risk yönetimi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

Konfigürasyon yönetimi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

Kalite yönetimi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

MEMS aygıtlarının geliştirilmesinde kalite güvence sistemlerinin oluşturulması ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaların yürütülmesi

Teknoloji yönetimi çalışmalarının gerçekleştirilmesi için gerekli altyapı ve koordinasyon faaliyetlerinin yürütülmesi ile bu çalışmaların sistematik hale getirilmesi,

MEMS aygıt geliştirilmesine yönelik teknoloji hazırlık seviyelerinin ayrıntılandırılması, değerlendirilmesi

Teknoloji yol haritalarının hazırlanması

Teknoloji öngörülerinin yapılması

Araştırma altyapısı (6550) izleme ve yeterlik değerlendirmesine yönelik ölçülebilir göstergeler, finansal öngörü ve hedeflere yönelik planlama, izleme ve takip çalışmalarının gerçekleştirilmesi, raporlamaların yapılması

ArGe ve butik üretim için gerekli planlama ve takip çalışmalarının yapılması, gerçekleşmelerin izlenmesi, maliyet analizi, kapasite kullanımı v.b. faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, bunlara yönelik koordinasyonun ve raporlamaların yapılması

ODTÜ MEMS Merkezi

ODTÜ MEMS Merkezi, 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında, 16 Ağustos 2017 tarihinde yeterlik alarak, tüzel kişilik kazanmıştır. MikroElektroMekanik Sistemler (MEMS) konusunda yirmi iki yıl boyunca Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde sürdürülen çalışmalarla edinilen bilgi birikimi, uygulama deneyimi, yetiştirilen işgücü ve kurulan filiz (spinoff) şirketleriyle beraber oluşturulan ekosistem, ODTÜ MEMS Merkezi'nin yeterlik almasında etkili olan faktörlerdir. Merkez 6550 sayılı "Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun" kapsamında yeterlik almaya hak kazanan ilk dört Ulusal Araştırma Merkezi'nden birisi olmuştur.

ODTÜ MEMS Merkezi, ülkemize bilimsel ve ekonomik katma değer sağlayacak şekilde ileri teknoloji çözümlerin geliştirilmesini kendisine misyon olarak belirlemiştir. Vizyonu ise Türkiye'de MEMS alanında yüksek teknolojiye dayalı bir endüstrinin oluşmasını sağlamaktır.

 

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri

Firma Sektörü:

Eğitim

Çalışma Şekli:

Hafta içi 08.30 - 17.30

Sosyal / Yan Haklar:

Yemek Kartı (Setcard, Ticket, Multinet, Sodexo vb.)

Çalışan Sayısı:

50-74