Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

• Mahiyetinde çalışan personeli belirlenen yetki ve sorumlulukları çerçevesinde görevlendirir, motive ederek verimli çalışmalarını sağlar. 

• Üretim planını gerçekleştirmek için elindeki insangücü, hammadde ve yardımcı maddelerle, işletme sarf malzemelerin yeterliliğini tespit eder ihtiyaçlarını doğru olarak tespit eder gerekli departmanlara zamanında bildirir.

• İşçilerin yıllık, mazeret ve diğer izinleri onaylar.

• Makinaların verimliliği tespit eder OEE , altına düşmemesi için önlemler alır.

• Üretim fiili sonuçlarını, plan, program hedefleri ile karşılaştırarak, eğer varsa sapmaları ve nedenlerini tespit eder, gereken iyileştirici tedbirlerin alınmasını sağlar.

• Her türlü iş kazalarını önleyebilmek amacıyla, sorumluluk alanındaki birimlerde iş sağlığı ve işgüvenliği tedbirlerine uyulmasını sağlar

• IATF 16949 ISO 9001 Sistemlerine uygun çalışmak

• Eğer sapmalar (hammadde, yardımcı malzeme ve işletme malzemeleri gibi) diğer birimler sorumluluğu altında bulunan fonksiyonlardan ileri geliyorsa derhal ilgili birim sorumluları ile işbirliği yaparak iyileştirici tedbirler almaları konusunda uyarılarda bulunur. 

• Kalite Gruplarının etkin bir şekilde çalışabilmesi için her türlü desteği verir. 

• Kendisine bağlı bölümlerde çalışanların eğitim gereksinimlerini tespit eder ve giderilmesi için gerekli çalışmaları koordine eder.

• Üretim Müdürlüğünün her kademesinde, kabul olunmuş standartlara uygun bir mamül kalitesinin sağlanması ve üretimin mümkün olan en düşük birim maliyetle gerçekleştirilmesi amacıyla Kalite Güvence Müdürü,  Üretim Planlama Sorumlusu ile görüşerek ortak çalışmalar yapar.

• Tüm üretim makinalarını ve diğer üretim araç-gereçlerinin planlı bakımlarını etkinlikle yapabilmek için gerek bakım planlarının hazırlanmasında, gerekse uygulanmasında Bakım Onarım sorumlusu ile işbirliği yapar. Uygulayacak koruyucu bakım çalışmalarının üretimi aksatmamasına özen gösterir.

• Tüm üretim, makina, teçhizat, tesisat araç ve gereçlerin tespit edilmiş  kurallara uygun olarak temiz tutulmalarını sağlar. Günlük olarak ustalara makinaların temizliğini yaptırtır. Makinaların çalışır aksamlarını, sürekli olarak temizlenmesini sağlar, kontrol eder.

• Sorumluluk alanındaki mevcut makina, teçhizat, tesisat araç-gereç vb. gibi diğer materyalin yangın, su basması, kırılma, ezilme, kaybolma vb. her türlü tehlikeden korunmasının ve güvence altına alınmasının gerektirdiği tüm önlemleri tespit eder, disiplin içinde uygulatır, uygulamayı yakından izler ve sürekli kontroller yaparak etkin bir işlerlik kazandırır.

• Mahiyetinde çalışan tüm direkt ve indirekt işçilerin, operatörlerin, diğer görevlilerin ve yöneticilerin kabul olmuş, kılık, kıyafet ve bedeni temizlik,tertip-düzen şartlarına kesinlikle uymalarını sağlar.

• İnsan gücü planlamasının gerektirdiği yeni personelin işe alınmalarının ve emrindeki personelin terfi, ödüllendirme ve nakil işlemlerinin etkili bir biçimde yürütülmesini sağlar.

• Üretim makina ve teçhizatların mevcut işletme talimatlarına uygun bir biçimde çalıştırılmalarını kontrol eder. Çalışan personelle, ustaların  prosedürlere, talimatlara uygun hareket edebilmeleri için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmaları maksadı ile eğitilmelerini sağlar.

• Emrindeki personelin performans değerlendirmesini yapar. Verimlilik ve üretkenlik konusunda gerekli çalışmaları yapar. Mahiyetindeki personelin bu konuda gereken ilgiyi göstermesini sağlar.

• Zimmetli veya zimmetsiz araç ve gereçleri itina ile kullanır.

• Görevi ile ilgili hazırlanan talimatlara ve prosedürlere uyar.

• Problemli kalıpları tespit eder ve problemlerinin giderilmesini sağlar.

• Arızalı techisat makine veya ekipmanların arızalarının giderilmesini sağlar. Arızaların analizini yapar ve iyileştirilmesini sağlar.

• Vardiya planı yapar ekibiyle günlük probleri görüşür 

• Toplam ekipmanın verimliliğini ölçer iyileşmeleri yapar

• Günlük fire analizi yapar en cok fire veren makina-kalıp iyileşmesini yapar

• Denemeleri yapar sonuçlara göre fire hedefi,ni belirler ve proses ayar parametrelerini belirler.

•  Üretimde 5S i sağlar

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri