Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Otomotiv sektöründe öncü olarak faaliyet gösteren firmamız için Yönetim Sistemleri Takım Yöneticisi arayışımız bulunmaktadır. Pozisyona ait Genel Sorumluluklar ve Görev Tanımı aşağıdaki gibidir:


 GENEL SORUMLULUKLAR

•  Kuruluş vizyon, misyon, değerlerini ve hedeflerini bilir.

•  Şirket politikalarını ve sorumlu olduğu faaliyetlerdeki uygulamalarını bilir.

• Kendi çalışma konuları hakkında tanımlanmış yönetim sistemi gerekliliklerini (süreç, prosedür, talimat, müşteri özel isteği vb.) etkin bir şekilde uygular, yönetir, bunların gerektirdiği kayıtları düzenli olarak tutar.

•  İyileştirme faaliyetlerinde (TPM komiteleri, Yalın 6 Sigma projeleri vb.) rol alır.

• Çalıştığı bölümle ilgili risk belirleme faaliyetlerine katılır veya bu faaliyetlerin sonucu olarak tespit edilen uygulamaları hayata geçirir. Kendi belirlediği riskleri amirine iletir. (Kalite riskleri, iş güvenliğine yönelik proses risk analizleri, çevreye yönelik etki boyut analizi sonuçları, bilgi güvenliği riskleri gibi.)

• İş güvenliği konusunda tespit ettiği riskleri ilgili alandaki çalışanlara bildirir ve risklerle ilgili önlem almak / aldırtmakla sorumludur.
GÖREV TANIMI


  •       Uluslararası yönetim sistem standartlarına uygun çağdaş sistemi kurmak, hayata geçirmek ve işlerliğini etkin biçimde sürdürmek için gerekli faaliyetleri yürütmek
  •       Yönetim sistemlerinin HSE&Q ve BGYS Politikasına ve kuruluş hedeflerine uygun olarak ilerleyip ilerlemediğini tetkik etmek, uygunsuzlukları, hedeften sapmaları yöneticisine bildirmek
  •       Yönetim sistemlerinin ve iyileştirmeye yönelik uygulanan tekniklerin firma bünyesinde algılanması ve uygulanması için İnsan Kaynakları ve Op-Ex ile birlikte eğitim programları düzenlemek ve eğitmenlik yapmak
  •        Ekip yönetimi ve iş süreçleri ile ilgili düzenli raporlamaları etkin şekilde gerçekleştirmek
  •        İşletme içinde uygulanacak tüm yönetim sistemlerinin geliştirilmesinden, sürdürülmesinden sorumlu olarak üst yönetim ile organizasyon arasındaki ilişkileri yönetmek

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri

Firma Sektörü:

Otomotiv

Çalışma Şekli:

Haftaiçi 08.00 - 17.30

Sosyal / Yan Haklar:

Servis
Yemekhane

Çalışan Sayısı:

150-199