Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Mavi yaka

Departman

Lojistik

Lojistik

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Mavi yaka

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Departman

Lojistik

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

  • Tercihen Lise mezunu,
  • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış ya da minumum 2 yıl tecilli,
  • Vardiyalı ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,
  • İstanbul Avrupa Yakası'nda ikamet eden,


İŞ TANIMI

Esenyurt'ta bulunan ve Türkiye'nin en büyük hazır giyim perakende lojistik merkezimizde operasyon birimlerinde görevlendirilmek üzere  Depo Operatörleri arıyoruz.


Not:“Başvurular yıl boyunca yapılabilir , personel talebi geldiğinde tarih sırasına göre adaylar davet edilmektedir.” 

Aday Kriterleri

Tecrübeli / Tecrübesiz
İlk Öğretim(Mezun), Lise(Öğrenci), Lise(Mezun), Ön Lisans(Öğrenci), Üniversite(Öğrenci)
Yapıldı

Depo Operatörü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Depo Operatörü Depo Operatörü Maaşları Depo Operatörü Nasıl Olunur? Depo Operatörü Nedir? Depo Operatörü İş İlanları
Hakkımızda

LC Waikiki, 1988 yılında Fransa'da çıktığı marka yolculuğuna, 1997 yılından beri LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Ticaret A.Ş.çatısı altında Türk markası olarak devam etmektedir. “İyi giyinmek herkesin hakkı”felsefesi ile bugün 47 ülkede 1000'dan fazla mağazada uygun fiyata kaliteli ürünler sunarak müşterilerine ulaşılabilir modanın keyfini yaşatmaktadır. LC Waikiki, 2009 yılında ilk adımını Romanya’da atarak başladığı yurt dışı yatırımları ile“2023 yılına kadar Avrupa’nın en başarılı üç moda perakendecisinden biri olmayı’’hedeflemektedir.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

1LC WAIKIKI MAĞAZACILIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.ADAY AYDINLATMA METNİLC WAIKIKI Mağazacılık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket” veya “LC WAIKIKI”) olarak başta temel hak ve özgürlüklerin korunması olmak üzere, özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması, korunması ve etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatını haiz olan Şirketimizin KVKK’nın 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin aşağıdaki açıklamalarımız bilginize sunulmaktadır.İşbu Aydınlatma Metninde geçen,Çalışan Aday : Şirket’le arasında iş akdi bulunan ancak terfi yahut başka bir pozisyonda değerlendirilmek üzere seçme ve yerleştirme sürecine dahil edilen gerçek kişiyi,Dış Aday : Şirket’le arasında iş akdi kurulması amacıyla Şirket tarafından seçme ve yerleştirme sürecine dahil edilen gerçek kişiyi, ifade eder.Çalışan Aday ve Dış Aday hep birlikte “Aday” olarak ifade edilecektir.Şirket, işbu Aydınlatma Metni hükümlerini dilediği zaman sair yerlerde yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Şirket’in yaptığı güncelleme ve değişiklikler yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olur.A. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE İŞLEME AMAÇLARIAdaylar bakımından işlenecek veriler aşağıda kategorilendirilmiştir:Kişisel Veri Kategorileri Topladığımız Kişisel Veriler Kimlik Ad-soyad, cinsiyet, doğum tarihi, Çalışanlar için; referans numarası. İletişim E-mail adresi, çalışanlar için kurumsal e-mail adresi. Özlük Çalışanlar için; İşe giriş tarihi, çalışanın çalıştığı pozisyonun referans numarası, çalışanın çalıştığı pozisyonun adı, çalışanın unvanının referans numarası, çalışanın unvan bilgisiSağlık verileri Engel durumu Diğer Referans verilen kişilerin ad soyad ve iletişim verileri.2Çalışanlar için; bağlı oldukları yöneticinin referans numarası, bağlı oldukları yöneticinin ad-soyadı.Dış Adaylara ilişkin veriler;• Adayların niteliğini, tecrübesini ve ilgisini açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek,• Başvuru ve işe alım süreci hakkında adaylar ile iletişime geçmek veya uygun olduğu takdirde, sonradan yurt içinde veya yurt dışında açılan herhangi bir pozisyon için adaylar ile iletişime geçmek,• Aday seçme ve yerleştirme ve işe alım süreçlerinin Şirket politikalarına ve mevzuata uygun şekilde yürütmek,• Kanundan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, idari ve özlük işlerini planlayabilmek,• Adaylardan alınan onay mukabilinde işe başvuru aşamasında, başvuru ve işe alım süreci hakkında, Şirket ile paylaşılan referans kişi/kişilere ve/veya özgeçmişte geçmişte çalışmış olunduğu belirtilen şirket yetkililerine performans/mesleki durum bilgisi, işten ayrılış nedenine ilişkin referans bilgilerinin sorulması,Çalışan Adaylara ilişkin veriler;• Terfi ve yeterlilik süreçlerinin objektif esaslar çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,• Uzaktan eğitim, sınıf içi eğitim ve işbaşı eğitimlerinin kayıtlarının/hazırlıklarının yapılması, raporlanması ve eğitim ve gelişim faaliyetlerinin gerçekleşmesi,amaçlarıyla LC WAIKIKI tarafından işlenecektir.B. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİAdayların kişisel verileri aşağıdaki yöntem ve vasıtalarla toplanabilmektedir:• Fiziki (basılı) ya da elektronik başvuru formu,• Adayların LC WAIKIKI’ye e-posta, referans aracılığıyla, kariyer portalları veya benzer yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişler,• İstihdam veya danışmanlık şirketleri,• Video konferans, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakat ve/veya sınav yapılan hallerde,• Mülakat sırasında aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller,• LC WAIKIKI tarafından yapılan araştırmalar,• Tecrübesi olan uzman kişiler tarafından yapılan ve sonuçları incelenen yetenek ve kişilik özelliklerini tespit eden işe alım testleri (Adaylar tarafından online olarak gerçekleştirilen teknik bilgi, yetenek ve kişilik testlerinde; testin ilgili aday tarafından3yapılıp yapılmadığının kontrolü amacıyla, öncesinde bilgilendirilmek ve rızalarının alınması şartıyla adayın görüntüsü alınabilir.)• Çalışan Adayların işe giriş sırasında LC WAIKIKI ile fiziksel veya dijital yollarla paylaşmaları,• Çalışan Adayların iş akdi süresinde özlük dosyalarında yer alan verilerin kullanılması,Toplanan kişisel verilerinizin neler olduğu; LC WAIKIKI tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete veya tarafınızla aramızda kurulan sözleşme içeriğine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, satış mağazaları, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir.Değerlendirme sürecinin, dürüstlük kuralı çerçevesinde ve tüm tarafların meşru menfaatlerini gözetir biçimde işletilebilmesi için adaylar hakkında, adayların referans gösterdiği kişiler ile görüşülerek adayların LC WAIKIKI ile paylaştığı bilgiler teyit edilebilir. LC WAIKIKI tüm değerlendirme süreci boyunca, adayların kişisel verilerinin korunmasında azami hassasiyeti gösterir ve gizlilik prensiplerine uygun hareket eder. İşe alım ve değerlendirme süreci sonunda, nitelikleri açık pozisyona uygun bulunan aday verileri, iş sözleşmesinin kurulmasından sonra oluşturulacak özlük dosyasına aktarılır.Buna göre; • Çalışan Adaylara ait kişisel veriler; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleri ile;• Dış Adaylara ait kişisel veriler ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleri ile;• Adaylara ait özel nitelikli kişisel verilerden olan sağlık verileri (engel durumu) ile diğer kişisel verilerin yurtdışına aktarımında ise, ilgili kişisel veriler açık rıza hukuki sebebine dayanılarak işlenecektir.C. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI VE AKTARIM AMAÇLARIToplanan kişisel verileriniz ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda; LC WAIKIKI ile tarafınız arasında kurulan/kurulacak sözleşmenin uygulanması ve sözleşme ilişkisi kapsamında yükümlülüklerimizin yerine getirilmesinin temini, işe girişin olumlu sonuçlanması sonrasında işten ayrılma durumunda yeni iş başvurusunda bulunulan şirketin/kişilerin referans taleplerinin karşılanması, uzaktan eğitim, sınıf içi eğitim ve işbaşı eğitimlerinin kayıtlarının/hazırlıklarının yapılması, raporlanması ve eğitim ve gelişim faaliyetlerinin gerçekleşmesi amaçlarıyla, Genel4Merkez ile yurt içindeki ve/veya yurt dışındaki sistemler saklanmakta ve iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, grup şirketlerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, yurtiçinde ve yurtdışında birlikte çalıştığımız üçüncü kişi hizmet sağlayıcılara (kargo, çağrı merkezi, veri tabanı, SMS ve mail sağlayıcıları, kişiselleştirme vb. hizmetleri firmaları ile), aktarılmaktadır.Ancak; verileriniz her halükarda LC WAIKIKI tarafından korunmakta ve verilerinizin paylaşıldığı tüm firmaların da aynı önem ve gizlilik seviyesinde hareket etmesi sağlanmaktadır. Bunların dışında, bilgileriniz herhangi bir şekilde 3. şahıs ya da tüzel kişilerle paylaşılmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satılmamaktadır.D. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİKişisel verilerinizi korumak için LC WAIKIKI, ilgili gizlilik ve veri güvenliği yasaları ye yönetmelikleri ile tutarlı olan uygun tedbirleri almakta ve teknolojinin durumuna, uygulama masraflarına ve korunacak verilerin içeriğine bağlı olarak, imha, kayıp, değişiklik, izinsiz açıklama veya verilerinize izinsiz erişim gibi riskleri önlemek üzere teknik ve kurumsal tedbirleri uygulamaya koymaktadır.İşbu Aydınlatma Metni’ne konu kişisel veriler LC WAIKIKI bünyesinde yalnızca sınırlı kişilerin erişimine açık olarak muhafaza edilmektedir. İşbu kişisel veriler işleme süresi sonunda LC WAIKIKI Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda gösterildiği şekilde silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.Kişisel verileriniz, işlendikleri ve saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla, bildirilen amaç ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile sadece yetkilendirilmiş kişilerin erişebileceği şekilde ve gerekli diğer bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenmektedir.E. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARIKişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtildiği şekilde LC WAIKIKI’ ye iletmeniz talebinize ilişkin en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak dönüş sağlanacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, LC WAIKIKI tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,5• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; “15 Temmuz Mahallesi, Gülbahar Caddesi No: 41 Bağcılar/ İSTANBUL” adresine bizzat getirebilir veya noter kanalı ile gönderebilir veya formun imzalı bir nüshasını güvenli elektronik imzalı olarak kayıtlı elektronik posta adresinizden iletebilirsiniz.Bilgilerinize sunarız.Okudum, Anladım.İsim-SoyisimİmzaTarih

Detaylı Bilgi

Depo Operatörü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Depo Operatörü Depo Operatörü Maaşları Depo Operatörü Nasıl Olunur? Depo Operatörü Nedir? Depo Operatörü İş İlanları