Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

·        -En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak, veya yukarıdaki bölümlere denkliği yetkili makamca onaylanan yabancı okullardan mezun olmak,

·         -Mezuniyet sonrası en az 3 yılı java ile uygulama geliştirdiğini belgelemek ve en az 5 yıllık iş tecrübesine sahip olmak,

·         -Java konusunda bilgi ve deneyim sahibi ve web projesi geliştirmiş olmak,

·         -Web servisler, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak,

·         -Web teknolojileri (HTML, CSS, Javascript, AJAX, JQuery) konularında çalışmış,

·         -Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

·         -Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

·         -İlişkisel veritabanlarında tecrübe sahibi olmak

·         -Application Server mimarisinde bilgi sahibi olmak tercihen [Tomcat, Jboss, was,Spring Boot]

·        - TFS, Git gibi versiyonlama sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak

·        - JIRA, BAMBOO hakkında genel bilgi sahibi olmak

·        - Scrum Çalışma prensibi hakkında bilgi sahibi olmak.

·         -Diğer resmi kurum ve teşekküllere mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak,

·         -Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

·         -Erkek adaylar için askerlik çağına gelmemiş veya hizmetini fiilen tamamlamış veya bedelli veya muaf veya sınav tarihi itibarıyla en az 1 yıl erteletmiş (En erken tecil tarihi 20 Nisan 2021) veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

·         -Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri

Firma Sektörü:

Holding / Şirketler Grubu

Çalışma Şekli:

Hafta içi 09.00 - 18.00

Haftasonu (Cumartesi) 09.00 - 18.00

Haftasonu (Pazar) 09.00 - 18.00

Sosyal / Yan Haklar:

Servis
Prim
Yemekhane

Çalışan Sayısı:

50-74