Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Türkiye'nin en büyük ve hızlı büyüyen gruplarından Yıldız Holding, Kerevitaş A.Ş. ' nin Afyonkarahisar/Emirdağ ilçesinde yer alan fabrikasında görevlendirmek üzere"İşçi Sağlığı/İş Güvenliği ve Çevre Uzmanı" aramaktadır. Pozisyon ile ilgili kısa görev tanımı ve uygun adayların taşıması gereken özellikler aşağıda yer almaktadır.


İş Tanımı

 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlar ile şirket içi standartlar doğrultusunda tüm gerekliliklerin gerçekleştirilmesi, mevcut sistem uygulamalarının iyileştirilmesi & geliştirilmesi,
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Güvenliği Uzmanlarının Görev,Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatlar kapsamındaki tüm görevlerin gerçekleştirilmesi (Rehberlik, Risk Değerlendirme,Çalışma Ortamı Gözetimi,Eğitim-Bilgilendirme-Kayıt, İlgili Birimlerle İşbirliği vb.) ve tüm bu çalışmaların hedeflerle takip edilmesi, raporlanması,Ergonomi, Acil Durum Yönetimi,Kimyasalların Yönetimi,Taşeron & İş İzin Sistemi Yönetimi,
 • Değişikliklerin Yönetimi vb. konularındaki çalışmaların yürütülmesi, uygulamaların geliştirilmesi, projeler gerçekleştirilmesi İSG kültürünü arttırıcı projelerin gerçekleştirilmesi,
 • Olası Çevre ve İSG kazalarının gerçekleşmesine müsaade etmeyecek öncül önlemlerin planlanması ve uygulanmasını sağlanması,
 • Riskleri değerlendirerek çözüm aksiyonları geliştirmek ve bunların takibini gerçekleştirilmesinin sağlanması, 
 • 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi çerçevesinde gerekli aksiyonları almak, takip etmek, yerine getirilmesi,
 • OHSAS 18001 İSG Sistem Bilgisi, 14001 Çevre Yönetim Sistem Bilgisi, 6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine hakim,


Genel Nitelikler

 • Tercihen üniversitelerin Çevre mühendisliği bölümlerinden mezun,
 • B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi’ne sahip, 
 • Çevre ve İş güvenliği alanlarında en az 5 yıl deneyimli, 
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat gerekliliklere hakim olan ve bu doğrultudaki tüm uygulamaları gerçekleştirebilen, 
 • Çözüm & sonuç odaklı, dinamik, analitik düşünebilen, planlama, organizasyon ve problem çözme konularında etkin, iletişim becerileri güçlü, takım çalışmasına yatkın olan ve konuları sahiplenen ve neticelendiren, 
 • İSG Birimi içerisinde İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelleri ile koordineli çalışabilen, Seyahat engeli bulunmayan,

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri