Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Avcılar)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Bilgi İşlem

Bilgi İşlem

Başvuru Sayısı

178 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

178 başvuru

Departman

Bilgi İşlem

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

İstanbul Gelişim Üniversitesi; AQAS, AHPGS, ABET ve PEARSON gibi Alman, İngiliz ve Amerikan akreditasyon kuruluşlarının görevlendirdiği uluslararası heyetler tarafından ayrıntılı olarak incelenmiş ve 63 program için akredite edilmiş ve Türkiye’nin en çok akredite edilmiş üniversitesi olma başarısını elde etmiş bir eğitim kurumudur.


Yükseköğretimin, sürdürülebilir kalkınmanın en önemli aracı olduğunu savunan İGÜ, bugün ulusal ve uluslararası öğrencilerine; 6 fakülte, 2 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kapsamında 76 lisans, 58 ön lisans gündüz programı, 34 ön lisans gece programı 32 tezli / 30 tezsiz lisansüstü programı ve 6 doktora programı ile eğitim ve öğretim olanağı sunuyor. 100’ün üzerinde dünya üniversitesi ile iş birliği içerisinde olan İstanbul Gelişim Üniversitesi; ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini uluslararası olma yolunda da motive etmektedir. 

Türkiye’nin ve dünyanın finans / ticaret merkezi olan İstanbul’da yer alan kampüs alanında, 100’ün üzerinde laboratuvardan oluşan dev araştırma kompleksini öğrencilerinin hizmetine sunan İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde ayrıca 22 araştırma merkezi ile öğrencilerin ders dışında sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetlerde bulunabilmelerine olanak tanıyan 63 öğrenci kulübü de bulunuyor.  

Diğer yandan tüm çalışanlarımızı İstanbul Gelişim Üniversitesi ailesinin hızla büyüyen ve gelişen dinamik yapısı içerisinde ki en önemli değerlerden biri olarak görüyor ve yeni üyelerin aramıza katılmasından heyecan duyuyoruz. 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı nda görevlendirilmek üzere   “Sistem Uzmanı” arayışımız bulunmaktadır.  

Genel Nitelikler 

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • En az 3 yıl ilgili pozisyonda deneyim sahibi
 • Ekip çalışmasına yatkın,
 • Çözüm odaklı
 • Ekip çalışmasına yatkın,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış
 • Avcılar lokasyonuna ulaşım sıkıntısı bulunmayan 

Görev Tanımı 

 • Microsoft ürün ailesine hakim,
 • Vmware ve Hyper-V Mimarisine (Kurulum, Yapılandırma, Cluster Yönetimi ve Sorun Çözme) hakim,
 • Yedekleme yapmayı bilen
 • Veeam Yedekleme Programına hakim,
 • Blade Mimarisi yönetmiş,
 • IIS Yönetiminde tecrübeli,
 • Active Directory Mimarisine hakim, ve en az 1000 kişilik yapıyı yönetmiş,
 • Storage Yönetimi yapmış,
 • Kısmen Network bilgisi olan

“Sistem Uzmanı" ekip arkadaşı arayışımız bulunmaktadır.

İstanbul Gelişim Üniversitesi eğitimde ve işe alımda fırsat eşitliği ve eşit davranış ilkesini benimsemiştir. Üniversitemiz; eğitim programları, öğrenci kabul süreçleri ve işe alım prosedürleri, burs imkanları ve Üniversite’nin sponsor olduğu tüm programlarda herkese cinsiyet, din, uyruk ve etnik köken, ırk, deri rengi, engellilik, dış görünüş, medeni hal veya ailevi durum, yaş ayrımı gözetmeksizin saygı göstermeyi savunur.


Aday Kriterleri

En az 5 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun)

Sistem Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Sistem Uzmanı Sistem Uzmanı Maaşları Sistem Uzmanı Nasıl Olunur? Sistem Uzmanı Nedir? Sistem Uzmanı İş İlanları
Hakkımızda

Kurucu vakfımız “Gelişim Eğitim Kültür Sağlık ve Sosyal Hizmet Vakfı” tarafından 2008 yılında, “İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu” adında Meslek Yüksekokulu kurmak üzere girişimde bulunmuştur. Milli Eğitim Bakanlığının 08/07/2008 tarih ve 17261 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 14/07/2008 tarihinde 2547 sayılı Kanunun Ek 2’nci maddesine göre Meslek Yüksekokulumuz kurulmuş ve eğitim-öğretime başlamıştır. 17/02/2011 tarih ve 6114 sayılı Kanunla “İstanbul Gelişim Üniversitesi” kurularak, 5 Fakülte, 3 Yüksekokul, 2 Meslek Yüksekokulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile eğitim-öğretim faaliyetini sürdürmektedir. Türkiye’nin ve dünyanın ihtiyacı olan her alanda “Gelişim” ilkesini benimseyen İGÜ, bugüne kadar, sahip olduğu akreditasyonların ilke ve esaslarına uygun, lider vasfı ile yetişmiş binlerce mezun vermiştir. 100’ün üzerinde dünya üniversitesi ile iş birliği içerisinde olan İstanbul Gelişim Üniversitesi ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini uluslararası olma yolunda da motive etmektedir. İstanbul Gelişim Üniversitesi, Türkiye’nin ve dünyanın finans, ticaret merkezlerinden biri olan İstanbul’da yer alan kampüs alanında, 100’ün üzerinde laboratuvardan oluşan dev araştırma kompleksini öğrencilerinin hizmetine sunmaktadır. İGÜ’de birden çok araştırma merkezi ile öğrencilerin ders dışında sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetlerde bulunabilmelerine olanak tanıyan 81 öğrenci kulübü de mevcuttur. Vizyonumuz; Sürekli GELİŞİM yolunda değer üreten DÜNYA ÜNİVERSİTELERİNDEN olmak. Misyonumuz; Gayesi kentine, toplumuna ve insanlığa değer katmak olan, Eğitim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerini asli görevi sayan, Liyakat sahibi, kaynakları etkin ve hesap verebilir kullanan insanların, İyi, adil ve sürdürülebilir bir dünya için bir araya geldiği; Şartsız olarak faaliyetlerinde bilim etiğine ve özgürlüğüne inanan, İçselleştirilmiş bir kalite ve hoşgörü kültürünün egemen olduğu, Mekanı fiziksel, dijital, sosyal, kültürel ve psikolojik olarak GELİŞİM içinde olan bir kurum olmak.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (bundan böyle “KVK Kanunu” olarak ifade edilecektir) göre İstanbul Gelişim Üniversitesi (bundan böyle “GELİŞİM’’ olarak ifade edilecektir) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusudur.İdari personel adayı olarak ilgili kişi sıfatıyla kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Kanunun Aydınlatma Yükümlülüğünü düzenleyen 10'uncu maddesine göre veri sorumlularının, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlü olmaları nedeniyle sizleri kişisel veri işleme sürecimiz ile ilgili olarak bilgilendirmek isteriz.1- Veri Sorumlusu HakkındaKVK Kanunu uyarınca üniversite olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi yine aşağıda açıkladığımız amaçlarımız kapsamında ve mevzuatta öngörülen ilkeler doğrultusunda gerekli olduğu süre boyunca işleyebilir, açıklayabilir ya da aktarabiliriz.2- İşlenen Kişisel Verileriniz, Hukuki Sebepleri ve İşlenme Amaçlarıİşlemeye konu Kişisel Verileriniz; • İdari Personel İş Başvuru Süreci (Ad/Soyad, Doğum Tarihi, T.C. Kimlik Bilgisi, Cinsiyet Bilgisi, Uyruk Bilgisi, Fotoğraf, İkametgah Adresi, Ev/Cep Telefonu Bilgisi, E-posta Adresi, Askerlik Durum Bilgisi (Tecil Tarihi, Terhis Tarihi), Sürücü Belgesi Durum/Sınıf Bilgisi, Medeni Durum Bilgisi, Doktora, Yüksek Lisans, Üniversite, Lise (Okul Adı Bilgisi, Bölüm Bilgisi, Başlangıç/Bitiş Tarih Bilgisi), Yabancı Dil Bilgisi/Seviyesi, Bildiği Bilgisayar Programları Bilgileri (Excel, Word, Power Point) , Bilgisayar Programları Kullanma Yetisi, İş Tecrübe Bilgisi (Firma/Kurum Adı, Göreviniz, Giriş/Çıkış Tarih Bilgisi), Katıldığı Kurs/Seminer/Sertifika/Ödül/Taktirlerin Bilgisi (Kurum Adı, Süre Bilgisi, Tarih Bilgisi), Daha Önceki Çalıştığı Kurum Bilgisi, Görevi)Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu tarafından öngörülen, “a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme” temel ilkelerine uygun olarak işlenmektedir.KVK Kanunu’nun 5/1. Maddesinde öngörülen; “Açık rızasının alınması”,KVK Kanunu’nun 5/2. Maddesinde öngörülen;f) “ İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”işleme şartına dayalı olarak, Üniversite işe alım ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, Adayın niteliğinin, tecrübesinin ve açık pozisyona uygunluğunun değerlendirilmesi, Görüşme sonunda istihdamın gerçekleşmesi halinde iş sözleşmesinin akdedilmesi, Görüşme sonunda istihdamın gerçekleşmemesi durumunda, adayın açık rıza vermesi halinde ileride adayın uygun bir pozisyon için görüşmeye çağrılması, İlgili mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşun taleplerinin karşılanması, İşe alım ilkelerimizin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, Personel adaylarının yerleştirilmesi için gerekli iç ve dış iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, Personel adayının başvuru sürecinde kurs, seminer, sertifika bilgilerinin değerlendirilmesi, Mülakat süreçlerinin organizasyonu ve değerlendirme yapılması, Başvurunun değerlendirilmesi ve başvuru sonucunun bildirilmesi, Üniversitemizin personel politikalarının yürütülmesi amacı doğrultusunda; İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin personel politikalarına uygun şekilde; operasyonlarının yürütülmesi, açık pozisyonlara uygun personel teminiamaçlarıyla işlenecek olup verinin saklanması için gereken amaç ortadan kalktığında ve herhangi bir hukuki yükümlülük yahut kanuni zorunluluk gereğince saklanması gerekmediğinde kişisel veriler KVK Kanunu ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri ile bilahare bir mevzuat hükmü vazedilirse ilgili hükümler ve üniversitemiz Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası da dikkate alınarak imha edilecektir.3- Kişisel Verilerinizin AktarılmasıKVK Kanunu’nun 8. Maddesi kişisel verilerin aktarılması kenar başlığını taşımakta olup, maddenin ikinci fıkrası gereğince Kanun’un 5/2. Ve 6/3. maddelerinde belirtilen koşulların varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın kişisel verilerinizin aktarılabilmesi mümkündür. Bu maddede belirlenen haller şunlardır:Kişisel veriler yönünden:ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasıBelirttiğimiz nedenlerden birinin bulunmaması halinde ise kişisel verileriniz açık rızanız kapsamında aktarılması mümkün olacaktır.İşbu aydınlatma metnine konu faaliyet kapsamında özel nitelikli kişisel verileriniz işlenmemekte olduğundan bu kişisel verileriniz aktarıma konu olmayacaktır.Kişisel verilerin aktarılmasına örnek olarak toplanan kişisel verilerin depolama amacıyla yurtiçinde bulunan bir sunucuya depolanması yahut ilgili eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında gerçekleşen bir ihtilafa dayalı olarak bir idari ya da cezai soruşturma başlatılması yahut dava açılması halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilmesi gösterilebilir. Bu çerçevede talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı kurulları, Yükseköğretim Kurulu, Sosyal Güvenlik Kurumu, ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemi, Gelişim Bilgi Sistemi başta olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kamu kurum ve kuruluşları) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde kişisel verilerinizi aktarabiliriz.Kişisel verileriniz; Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, yargısal süreçlerin yürütülebilmesi veya takibinin sağlanması yahut kanuni ya da hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla veya ilgili mevzuatlar gereği adli makamlar yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişiler ile veya ilgili kolluk kuvvetlerine veya hukuksal süreçlerimizi yürüten anlaşmalı olduğumuz avukatlarımıza, Aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile üniversite tarafından yapılan araştırmalar kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilereaktarılabilecektir. Önemle belirtmek isteriz ki ilgili işleme ve aktarma faaliyetleri gerçekleştirilirken, kişisel verilerin güvenlik ve gizliliğinin sağlanması amacıyla teknik imkânların izin verdiği makul ölçüdeki idari ve teknik tedbirler almaktayız.4- Kişisel Verilerin Elde Edilme YöntemleriKişisel verilerinizi online ve/veya e-posta aracılığıyla özgeçmişinizi göndermeniz, üniversite internet adresi ve insan kaynakları kariyer siteleri üzerinden başvuru yapmanız, video, konferans, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakata katılmanız ve yazılı basın aracılığıyla başvuru da bulunmanız ve yapılan referans kontrolleri ile üniversite tarafından yapılan araştırmalar kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlar ve gerçek kişilerden toplanabilir.5- İlgili Kişi Olarak KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarılıp aktarılmadığı öğrenme ve aktarılıyor ise aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi internet adresimizde yer alan Veri İlgilisi Başvuru Formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını ‘İstanbul Gelişim Üniversitesi, Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk No:1 Avcılar / İSTANBUL’ adresine kimliğinizi tespit edici belgelerle bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ya da kisiselveri@gelisim.edu.tr e-posta adresine elektronik posta yoluyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemlerle gönderebilir veya ilgili formu gelisimuniversitesi@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Başvuru yolu, yöntemleri ve başvurunun içeriği ile ilgili olarak daha fazla bilgi almak için internet sitemizi inceleyebilirsiniz.KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.Saygılarımızla,İstanbul Gelişim Üniversitesi Adres: Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk No:1 Avcılar / İSTANBULTel: +90 422 70 00Faks: +90 212 422 74 01E-Posta: kisiselveri@gelisim.edu.tr

Detaylı Bilgi

Sistem Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Sistem Uzmanı Sistem Uzmanı Maaşları Sistem Uzmanı Nasıl Olunur? Sistem Uzmanı Nedir? Sistem Uzmanı İş İlanları