Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Kocaeli(Darıca, Gebze, Çayırova), İstanbul(Asya)(Kartal, Maltepe, Pendik, Sultanbeyli, Tuzla, Ümraniye)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Departman

AR-GE

AR-GE

Başvuru Sayısı

143 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Başvuru Sayısı

143 başvuru

Departman

AR-GE

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

İsmak Group İstanbul/Tuzla'da 2 farklı yerleşkede yer alan üretim tesislerinde Ürün Tasarım, Mekatronik Tasarım, Plastik Enjeksiyon Kalıp İmalatı, Enjeksiyon, Montaj Hattı ve Test altyapısı ile otomotiv sektöründe faaliyet gösteren şirketler grubudur.

İsmak Group otomotivin önde gelen firmalarının tercih ettiği marka olup, cirosunun %85’i ihracata dayalıdır ve yenilikçi yaklaşımıyla gelişimine devam etmektedir.


Gömülü Yazılım Mühendisi ,otomotiv sektöründe müşteri siparişlerine dayalı elektromekanik ürün tasarım ve seri üretim devreye alma aşaması için test ve doğrulama ekipmanlarının tasarımı, projelere ait ürün veya ekipman devrelerinin oluşturulması yazılımlarının gerçekleştirilmesi, görevlerini yürüttüğü projenin müşteri/tedarikçi toplantılarını proje bölümü ile birlikte yürütmesi ve seri üretime alma aşamasına kadar yürütülen projenin teknik satınalma süreçlerinin tamamlanıp satınalma birimine aktarılması görevlerini yerine getirecektir.

Üniversitelerin Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik-Haberleşme Mühendisliği v.b. bölümlerinden birinden mezun olmak.

Elektronik devre şemaları, devre topolojileri ve malzeme datasheetlerini okuyabilmek, yorumlamak ve oluşturabilmek.

Otomotiv sektörüne elektronik yazılım geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak.

Elektronik komponentler hakkında bilgi sahibi olmak.

 C/C++ ile programlama kabiliyetine sahip olmak.

Arm tabanlı mikrodenetleyicilere hakim, ST, NXP, INFINEON veya TI ailesi mikrodenetleyicilerinde yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak.

Standart çevre birimleri (ADC, DAC, Timers, PWM, WDT, FLASH vb.) ve seri haberleşme protokollerine (UART, CAN, SPI, I²C, LIN vb.) hâkim olmak.

Otomotiv elektroniği için model tabanlı yazılım geliştirme ( Vector) ve test araçlarında bilgi sahibi olmak. (Vector CANoe, Candela, vFlash kullanım tecrübesi tercih sebebidir.)

DBC ve LDF Dosyalarını yorumlayarak gerekli yazılım algoritmasını oluşturabilmek.

Yaptığı işi revizyon mantığı ile arşivleyip, anlaşılabilir şekilde dokümante edebilmek.

Teknolojik gelişmeleri takip eden, araştırmacı ve kendini geliştirmeye açık, öğrenme ve öğretme kabiliyeti yüksek,

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış.

Müşteri ve tedarikçiler ile gerçekleştirilecek toplantıları yürütebilecek seviyede İngilizce anlayıp konuşabiliyor olmak.

İstanbul Anadolu yakasında ikamet eden / edebilecek olan.


Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun)
B sınıfı

Gömülü Yazılım Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Gömülü Yazılım Mühendisi Gömülü Yazılım Mühendisi Maaşları Gömülü Yazılım Mühendisi Nasıl Olunur? Gömülü Yazılım Mühendisi Nedir? Gömülü Yazılım Mühendisi İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ a) Veri Sorumlusu6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak İsmak Otomotiv Plastik Parçaları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.b) Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz, kişisel verilerinizi Şirketimize açıklamanıza konu olan; iş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde ileride oluşabilecek pozisyonlar için özgeçmiş havuzu oluşturulması, işe alım süreçlerinin yürütülmesi ve bu kapsamda gerekli hallerde referans görüşmelerinin yapılması, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi, amaçlarıyla işlenecektir. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5 / 2(c) maddesinde düzenlenen sözleşmenin kurulması ya da ifası hukuki sebebine ve 5 / 2(f) maddesinde düzenlenen veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.İş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi kapsamında Şirketimize açıkladığınız özel nitelikli kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 6. maddesi gereğince yalnızca açık rıza vermeniz durumunda işlenecektir.c) Kişisel Verilerinizin AktarılmasıKişisel verileriniz kural olarak herhangi bir üçüncü kişi ya da kurumla paylaşılmamaktadır. Ancak Kanun m. 5 / 2(ç) “hukuki yükümlülük” sebebine dayalı olarak Şirketimizin hukuki yükümlülükleri kapsamında talep edilmesi halinde yetkili kamu kurum ya da kuruluşları ile veri paylaşımı yapılabilecektir. Ayrıca şirketimizin veri depolama ve bulut hizmetlerinden yararlanması kapsamında ilgili hizmeti sağlayan tedarikçi ile Kanun m. 5 / 2(f) “meşru menfaat” hukuki sebebine dayalı olarak paylaşım yapılabilecektir.ç) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla Şirketimizin insan kaynakları politikasının uygulanması ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; iş başvurusu yapmanıza imkân tanıyan internet siteleri üzerinden, fiziki ortamdan veya sair iletişim kanalları aracılığıyla; iş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla dijital veya fiziki ortamda toplanmaktadır.d) 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan HaklarınızKişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de düzenlenen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Detaylı Bilgi

Gömülü Yazılım Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Gömülü Yazılım Mühendisi Gömülü Yazılım Mühendisi Maaşları Gömülü Yazılım Mühendisi Nasıl Olunur? Gömülü Yazılım Mühendisi Nedir? Gömülü Yazılım Mühendisi İş İlanları