Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Üretim plan ve programlarına uygun olarak üretim işlemlerinin, belirlenmiş kalite ve maliyet hedefleri sağlanacak şekilde etkin olarak yürütülmesini sağlamak.

·        İş programı, proje ve şartnamelere, yönetmelik ve iş talimatlarına uygun üretim yapıp, zamanında teslim etmek.

·        Günlük ve haftalık üretim raporlarını düzenlemek, kontrol etmek, üst birimlere sunmak

·        Teklif hazırlanırken müşteri taleplerini üretim koşulları acısından gözden geçirmek, değerlendirmek üretim programlarını hazırlamak.

·        Sektördeki teknolojik gelişmeleri izlemek, uygulanan üretim tekniklerinin ve kullanılan üretim araçlarının özelliklerindeki gelişmeler hakkında üst yönetime bilgi vermek

·        Üretimde optimum personel sayısının belirlenmesi konusunda üst yönetime bilgi vermek

·        Üretim faaliyetlerini denetlemek ve üretimin sürekli izlenmesini sağlamak

·        Tüm makine ve ekipmanın verimli olarak çalışmasını sağlamak

·        Firma için eğitim programlarının üretim bölümlerinde uygulanmasını sağlamak

·        Ürünlerin üretim, deneme ve kullanımında karşılaşılan güçlükleri belirlemek, tanımlamak. Bunun için Proje, Pazarlama işbirliğine girmek, düzeltici ve iyileştirici öneriler geliştirmek

·        Kalite sistemi, ürünle ilgili problemlerin / risklerin oluşmadan önlenmesi için düzeltici ve önleyici faaliyetleri kabul ve organize etmek, uygulamaları izlemek ve rapor etmek

·        Girdi malzeme, üretimde yarımamul ve mamullerin değerlendirilmesi için kalite planları hazırlamak. Girdilerde malzeme spesifiğinden veya katalogdan hangi özelliklerin kontrol edilmesine karar vererek girdi kalite planı oluşturmak.

  • Müşteriden temin edilen ürünlerin doğrulanmasını sağlamak ve herhangi bir problemde müşterinin onayını almak
  • Uygun olmayan ürünlerin karar verilinceye kadar işlem görmemesini ve kullanılmamasını sağlamak
  • Uygun olmayan ürünlerin değerlendirilmesini yapmak / yapılmasını kontrol etmek. Müşterilerden gelen Uygun olmayan ürünlerin değerlendirilmesini yapmak
  • Üretim ve kalite hedeflerine ulaşmak için gerekli kalite planlarını hazırlatmak, uygulanmasını sağlamak ve denetlemek
  • Gerektiğinde müşteri şikâyetlerinin değerlendirilmesini yapmak ve gerekli kayıtları tutmak
  • Yarı mamul stok listelerine dayalı olarak ürün stok/takip formları düzenlemek, üretime iş emri vermek
  • Emniyet stoğu miktarının altına düşen malzemelerin siparişini hazırlar veya üretime iş emri olarak verir

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri