Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Kurumsal İletişim Uzmanı

Gizli Firma

İlan yayından kaldırılmıştır!
Bursa(Nilüfer)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler

Başvuru Sayısı

223 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

223 başvuru

Departman

Halkla İlişkiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Kurumsal İletişim Uzmanı – Uzman Yardımcısı

Personel İstihdamı Duyurusu

 

Kurumsal İletişim alanında en az 3 yıl deneyimli Belirli Süreli Hizmet Sözleşmesi ile istihdam edilmek üzere Uzman - Uzman Yardımcısı düzeyinde bir personel alınacaktır.

Genel Nitelikler

a)     Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b)     Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,

c)      18 yaşını bitirmiş olmak,

d)     Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

e)     Dört yıllık eğitim veren Üniversitelerin İletişim Fakülteleri veya ilgili bölümlerinden mezun olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

f)      Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak,

g)     Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak;

h)     Daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanununun 25’inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,

i)       Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak,

Diğer Koşullar

a)     Kurumsal İletişim alanında en az 3 yıllık deneyim,

b)     Türkçe’yi yazılı ve sözlü etkin kullanabilen, editoryal yeteneği olan,

c)      İletişim, sosyal medya, kurumsal sosyal sorumluluk ve itibar yönetimi alanındaki trendleri yakından takip eden,

d)     Üzerine aldığı iş süreçlerini takip edip sonuca ulaştırabilen,

e)     Seyahat engeli olmayan,

f)      İletişimi güçlü, sistem ve sonuç odaklı,

g)     Farklı kültürlerle çalışmaktan keyif alan,

h)     Takım çalışmasına uyumlu,

i)       Analitik düşünebilen ve problem çözme yetkinliğine sahip,

j)       İyi derecede İngilizce yazma ve konuşma becerisine sahip,

 

 

Görev Tanımı

·       Sektör/Sektörler bazlı iletişim planlarının hazırlanması

·       Faaliyetlerimizin tanıtımına yönelik tüm konvansiyonel medya (yazılı, basılı, görsel, sesli medya, sosyal medya, reklamlar, PR faaliyetleri vb.) ilişkilerinin yürütülmesi

·       Kurum içi ve kurum dışı düzenlenecek etkinliklerin organizasyonunun sağlanması

·       Basın bültenleri ve PR içeriklerinin oluşturulmasında aktif rol oynama

·       Basın yansımalarının takibi ve medya arşivinin oluşturulması

·       Basın lansmanları, toplantıları, buluşmaları vb organizasyonların oluşturulması ve takip edilmesi

·       Özel gün ve etkinliklere özel mesaj metinlerinin oluşturulması

·       Katalog, afiş, broşür gibi tüm kurumsal baskılı materyallerin içerik ve tasarım hazırlıkları süreçlerine destek olunması

·       Web sitelerinin güncel tutulmasını sağlamak

·       Sosyal medya kanallarının yönetimine destek olunması

·       Sosyal medya içerik fikirlerinin oluşturulması

·       Sosyal medya reklam kampanyalarının oluşturulması

·       Dijital medya bilgisine sahip (SEO, Google Adds vb)

·       Özel gün ve etkinliklerde sosyal medya iletişiminin sağlanması

·       Yurtiçi ve yurtdışı iletişim projelerinin geliştirilmesi

 

Mülakata çağrılan adaylardan aşağıda belirtilen evrakları yanlarında bulundurmaları istenecektir.

İstenilen Belgeler

1.     T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı (Nüfus Cüzdan fotokopisi üzerine “doğruluğunu beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması)

2.     Öğrenim Diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte)

3.     Güncel Özgeçmiş (CV), iletişim bilgileri

 

Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

 


Aday Kriterleri

En az 3 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun)
Yapıldı, Yapılmadı, Muaf
Türkçe(Okuma : İyi, Yazma : İyi, Konuşma : İyi) İngilizce(Okuma : İyi, Yazma : İyi, Konuşma : İyi)

Kurumsal İletişim Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kurumsal İletişim Uzmanı Kurumsal İletişim Uzmanı Maaşları Kurumsal İletişim Uzmanı Nasıl Olunur? Kurumsal İletişim Uzmanı Nedir? Kurumsal İletişim Uzmanı İş İlanları

Gizli Firma

Neden Şirket Bilgileri Görünmüyor?

Bu şirket, bilgilerini gizli tutmayı tercih ediyor. Şirketle iletişime geçerek, paylaşılan bilgilerin doğru olduğunu teyit ettik. Başvurunun değerlendirilmesi halinde, şirket seninle gerekli bilgileri paylaşacaktır.

Kurumsal İletişim Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kurumsal İletişim Uzmanı Kurumsal İletişim Uzmanı Maaşları Kurumsal İletişim Uzmanı Nasıl Olunur? Kurumsal İletişim Uzmanı Nedir? Kurumsal İletişim Uzmanı İş İlanları