Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Ankara(Çankaya, Beytepe)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Departman

Satış ve Pazarlama

Satış ve Pazarlama

Başvuru Sayısı

127 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Başvuru Sayısı

127 başvuru

Departman

Satış ve Pazarlama

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

SATIŞ-PAZARLAMA YÖNETİCİSİ

 Kablosuz anons, otomasyon ve iletişim sistemleri tasarımı, üretimi ve çözümleri konularında faaliyet gösteren firmamızın, Ankara Beysukent’deki merkez ofisinde çalışacak, Satış-Pazarlama takımımızda yer alacak satış yöneticisi arıyoruz.

İş Tanımı:

·    Satış hedef ve stratejilerini belirlemek, bunların uygulanmasını sağlayarak sonuçları değerlendirmek

·    Müşteri siparişlerini almak, siparişin tesliminin sağlandığını takip etmek

·    Rekabet gücünün ve karlılığın arttırılması için sürekli iyileşme yönünde çalışmalar yapmak

·    İhaleleri  takip etmek. Girilecek ihalelere üst yönetim ile karar vermek. İlgili ihale evraklarını tamamlamak

·    İhale, doğrudan temin, açık ihale, davet yöntemi ile alım yapan kurumlara yönelik satış faaliyetlerinde bulunmak ve takip etmek

·    Şirket için orta ve uzun vadeli satış hedef politikası belirlemek

·    Pazar araştırmasını değerlendirmek ve değişen rekabet koşullarını karşılamak için pazarlama stratejisi düzenlemek

·    Rakip ürünlerin, satış ve pazarlama faaliyetlerini izlemek

·    Satış alanında yeni strateji ve fikir tasarlamak

·    Gelişen pazarlama stratejilerini güncel olarak takip etmek

·    Pazar araştırmasını değerlendirmek

·    Satış hedeflerini aylık olarak analizlerini yapmak ve raporlamak

·    Müşteri gereksinimlerini tespit ederek, satış departmanının stratejik yönünü ve satın alma kararlarını belirlemek

·    Kurumsal müşterilerle güçlü ve olumlu ilişkiler kurmak ve sürdürmek

·    Müşterilerden gelen sorunları değerlendirmek, ilgili departman ile çözümünü sağlamak

·    Müşteri ve bayi ziyaretleri yaparak gereksinimlerini tespit ederek, satış departmanının stratejik yönünü belirlemek

Genel Nitelikler:

         Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun

         Satış-Pazarlama konusunda en az 5 yıl deneyimli

         Esnek ve yoğun seyahat programına uyum gösterebilen

         Sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen

         İletişim yetkinliği yüksek

         Müzakere tekniklerini bilen

         Stratejik düşünebilen, çözüm ve sonuç odaklı

         Takım çalışması yapabilen

         Zaman ve öncelik yönetimi yapabilen

         Erkek adaylar için askerliğini yapmış

 

 

 

 

 

Aday Kriterleri

En az 5 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun)
Yapıldı
B sınıfı

Satış ve Pazarlama Yöneticisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Satış ve Pazarlama Yöneticisi İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan böyle “Kanun” olarak anılacaktır.) kapsamında, Gempa Elektro Mekanik Mühendislik Limited Şirketi tarafından (Bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır.), veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin; gerek Kanun ve gerekse Kişisel Verileri Koruma Kurumu (bundan böyle “Kurum” olarak anılacaktır.) tarafından yayınlanan Yönetmelik ve Tebliğlere uygun olarak işleneceğini bildiririz.Veri Sorumlusu sıfatıyla Gempa Elektro Mekanik Mühendislik Ltd. Şti., duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde edilen kişisel verilerinizin,; işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurum ve kuruluşlar ile 3. Kişilere açıklanabileceğini, aktarılabileceğini, devredilebileceğini ve Kanun'un öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kanun'da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini belirtir, Kanun’un 10. Maddesi doğrultusunda sizleri aydınlatmak isteriz. HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?Tarafımızca, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir: Kimlik Verisi Ad, soyadı, kimlik bilgileri (TCKN, baba adı, ana adı, doğum yeri, doğum tarihi, medeni hali, kayıtlı olduğu il-ilçe-mahalle-köy, cilt no- aile sıra no- sıra no), ehliyet bilgileri, cinsiyeti, nüfus cüzdanı sureti, Pasaport no,İletişim Verisi Telefon numarası, e-posta adresi, adres, şirket içi iletişim bilgileri.Özel Nitelikli Kişisel Veri Engellilik durumu/ tanımı/ derecesi, askerlik durumu ile ilgili özel nitelikli kişisel veriler, medeni hale ilişkin kişisel veriler, dernek/ vakıf üyelikleri, sigara kullanımına ilişkin özel nitelikli kişisel veriler,Eğitim Verisi Öğrenim durumuna ilişkin kişisel veriler (Doktora, Yüksek Lisans, Üniversite, Fakülte ve Bölüm Bilgileri, Lise öğrenimine ilişkin bilgiler, (giriş-çıkış tarihleri dahil) diploma notuna ilişkin bilgiler), sertifika bilgileri, KPSS/Yabancı Dil Sınav Sonuçlarına ilişkin kişisel veriler, yabancı dil/dillere ilişkin kişisel veriler, yeteneklerine ilişkin kişisel veriler, katıldığı seminer ve kurslar, bilgisayar kullanma yetisi, kullanabildiği mesleki bilgisayar programlarına ilişkin kişisel veriler,Görsel ve İşitsel Veri Fotoğrafİş deneyimi Verisi Kişi tarafından yapılan stajlar, çalışma hayatına ilişkin iş tecrübeleri, çalışılan şirket/şahıslar, çalıştığı birim, görevi, ne kadar çalıştığına ilişkin kıdem bilgileri,Diğer Referans Bilgileri, (gerçek kişi ise ad-soyad, unvan ve iletişim bilgileri); yetkinlikleri, hobisi, maaş beklentisi, ve varsa CV’sine eklediği her türlü sunum dosyası,KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir.Şirket ile tarafınız arasında kurulması hedeflenen hukuki ilişki çerçevesinde iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması nedeniyle sizden talep ettiğimiz veya başvurunuz sırasında bizzat ilettiğiniz veya başka metinlerde paylaşmayı tercih ettiğiniz kişisel verilerinizi, sizin bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz yoluyla ve referans kişisi göstermeniz halinde Şirket’in meşru menfaati gereği bu kişilerden bilgi almak veya başvurunuz öncesi çalıştığınız iş yerinin temsilcilerinden bilgi almak suretiyle topluyoruz. Özel istihdam bürosu ile kariyer network platformlarında paylaştığınız kişisel verilerinizi bize bu platformlar üzerinden iş başvurusu yapmanız yoluyla veya bu platformlar üzerinde yayınladığınız bilgileri üçüncü kişilerle paylaşma tercihlerinize bu platformlar içerisinden ve ayrıca web sitelerinde doldurulan formlar yoluyla iş sözleşmesinin kurulabilmesi için gerekli olması nedeniyle topluyoruz. Aynı zamanda başvuru süreçlerinin değerlendirilmesi, iş başvuru formu ve davetlerinin e-posta ile gönderilmesi, iş görüşmelerinin yürütülmesi, işe uygunluk değerlendirmesi yapılması, Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması, Yeni eleman istihdam edilmesi, adayları inceleme ve istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesi, Çalışan Adayının, başvuru yaptığı pozisyon ile olan uygunluğunun tayini, şirketimize iletilen referanslarla iletişime geçilmesi ve ilgili referans kontrollerinin yapılması gibi amaçlara uygun olarak, Kişisel Verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar saklanacaktır. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİGempa Elektro Mekanik Mühendislik Ltd. Şti., kişisel verilerinizi Şirketimizle iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda yer verilen amaç ve hizmetlerin aşağıda yazılı olan Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde öngörülen çerçevede verilebilmesi amacı ile toplanmaktadır.Açık rızanızın bulunması;• Başta İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, Sigorta Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,• Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir;• Açık rızanızın bulunması,• Sağlık dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rızası aranmaksızın,• Sağlığa ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI, AKTARILMASIŞirketin, Türkiye Cumhuriyeti Yasaları ve ilgili tüm yönetmelik, genelge, tebliğ, KHK ve tüzükler ile belirlenen yasal zorunluluk ve yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla, kişisel verileriniz, yürürlükte bulunan tüm yasal mevzuat gereği, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümlerinin izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; yukarıda belirtilen amaçlar ve KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde iş başvurusu nedeniyle verdiğiniz kişisel verileriniz; beyan ettiğiniz bilgilerin teyidi amacıyla referans olarak belirtilen kişilerle, yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlar, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, iş ortakları ile tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılar ile paylaşılabilecektir.HAKLARINIZKanun’un 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;• Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,• Kişisel verilerin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek haklarına sahipsiniz.Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.Kişisel verilerinizin Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu yazılı olarak Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir.İLETİŞİM BİLGİLERİGempa Elektro Mekanik Mühendislik Ltd. Şti. Mersis No: 0391000674200013Adres: Dicle Cad. Akarçay Sok. No:3 Beysukent /ANKARA

Detaylı Bilgi

Satış ve Pazarlama Yöneticisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Satış ve Pazarlama Yöneticisi İş İlanları