Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Davranışsal Yeterlilikler:

 • İletişim yönü kuvvetli olmalıdır.
 • Güncel olmalıdır.
 • Çalışma ortamını geliştirme becerisi olmalıdır.
 • Motive edici olmalıdır.
 • İnsiyatif kullanabilmelidir.
 • Planlama, Organize etme ve koordinasyon becerisi olmalıdır.
 • Gizlilik kavramına sahiptir.

Teknik Yeterlilikler:

 • Temel bilgisayar, MS Ofis ve Muhasebe programları bilgisi olmalıdır,
 • En az 3 yıl mali işler ve muhasebe konusunda deneyimi olan,
 • Aktif araç kullanabilen ve Bay elemanlar için askerliğini tamamlamış olmak,
 • Ofis otomasyonu tecrübesi ve Büro makineleri bilgisi olmalıdır,
 • Personel özlük işlerini yürütebilmelidir,
 • Resmi ilişkileri yürütebilme yeteneği olmalıdır,
 • Temel İş mevzuatı ve İş hukuku bilgisi olmalıdır,
 • Temel ve ön muhasebe bilgisi olmalıdır,
 • Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Kanunları konusunda bilgisi olmalıdır,
 • Gümrük mevzuatına vakıf olmalıdır,
 • İlgili mevzuatlara ulaşabilme yeteneği olmalıdır,
 • Logo Muhasebe Programını iyi derecede kullanabilen,

 • Esnek Çalışma Saatlerine uyumlu,
 • Takım çalışmasına yatkın,
 • İstanbul Avrupa Yasında ikamet eden,
 • E-Fatura, E-Arşiv uygulamalarını hakim.


Muhasebe ile ilgili görev ve sorumluluklar:

 • Kuruluşun faaliyetlerinin muhasebeleştirilmesi için resmi/özel kurum ve kuruluşlarla her türlü muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, muhasebe tekniğine uygun olarak muhasebeleştirilmesi, gerekli defterlerin usulüne uygun olarak tutulması ve kontrollerin yapılmasını sağlar.
 • Tüm Vergi Kanunları, Türk Ticaret Kanunu Borçlar hükümlerine göre kayıtların tutulmasını organize eder, mali tabloların hazırlanmasını sağlar.
 • Vergilerin takip ve tahakkuk işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlar.
 • Tüm bu işlemler ile ilgili raporların düzenlenmesini, gereken veri ve istatistiklerin çıkarılmasını ve ilgili üst makamlara sunulmasını sağlar.
 • Mali mevzuatı yakından takip eder ve ilgili birimleri bilgilendirir.
 • Tahakkuk eden hak edişleri takip eder, tahsilatını gerçekleştirir ve bu alacakları cari hesaplarda tutar.
 • Yeni yatırımlarla ilgili resmi prosedürleri gerçekleştirir ve takip eder.
 • Muhasebe, çek–senet, yasal vergi, SSK ödemelerinin zamanında ve doğru olarak yapılmasını koordine eder.
 • Piyasa ödemelerini Nakit Akış Programına uygun bir şekilde ve Şirket Müdürünün onayı ile koordine eder
 • Şirketin bankalar ve ödemeler bazında piyasa ile olan çalışmalarında mevcut iyi ilişkileri korur ve bunları arttıracak önlemler alır.
 • Teminat Mektubu ve senetlerini takip ederek süresi dolanlar konusunda ilgilileri uyarır ve geri alınmasını takip eder.
 • Sevk edilecek ürünlerin sevk irsaliyelerini hazırlamak. Teslimattan sonra Üçüncü kopyanın geri gelmesini sağlamak.
 • Teslim edilen ürün ve/veya hizmetin kanuni süre içerisinde faturalarını düzenlemek ve ilgili firmaya göndermek.
 • Alış irsaliye ve faturalarını muhasebe programına işlemek.
 • Ay sonunda faturaların ve makbuzları tarayıp muhasebeye göndermek.
 • SSK,Muhtasar ve Muhasebe ödemelerini takip etmek.
 • Ay sonunda aylık giderleri ve ödemeleri çıkarmak.
 • Sevk işlemlerinde malların alıcıya ulaşana kadar takibini yapmak.

Genel görev ve sorumluluklar:

 • Bölümüyle ilgili prosedür ihtiyaçlarını belirleyerek, yazılmasını sağlamak.
 • Kalite politikasına uygun olarak bölüm hedeflerini ve yatırım ihtiyaçlarını belirleyerek genel yatırım bütçesinin oluşturulmasında ve gelişim sürecinde aktif katılımcı olmak.
 • Kalite Yönetim Sisteminin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi faaliyetlerini desteklemek.

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri