Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

ARANAN NİTELİKLER

 • Üniversitelerin Hukuk Fakültesi bölümlerinden mezun, 
 • En az 3 yıllık avukatlık deneyimine sahip,
 • Şirketler Hukuku başta olmak üzere İş Hukuku, İcra İflas Hukuku, Ticaret Hukuku ve Borçlar Hukuku konularına hakim,
 • İyi derecede İngilizce bilen,
 • Seyahat engeli olmayan,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış.

 

GÖREV TANIMI

 • Şirketin tüm hukuki süreçlerinin takip edilmesi,

 • Şirket menfaatlerini koruyucu ve anlaşmazlıklara çözüm getirici hukuki tedbirlerin zamanında alınması,

 • Adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde Şirketin temsil edilmesi,

 • Hukuki ve kanuni değişikliklerin takip edilerek şirket yapısına uyarlanması,

 • Şirket adına gerekli ihtarname ve cevabı ihtarnamelerin hazırlanması, adli ve idari yargı mercileri ile icra daireleri ve noterden şirkete yapılacak tebliğlere gerekli cevapların verilmesi,

 • Şirket departmanlarından intikal ettirilen ve hukuki, mali, idari ve cezai sonuç hasıl edilebilecek tüm konular hakkında hukuki görüş bildirilmesi,

 • Şirket adına hazırlanacak sözleşme ve anlaşmaların, hukuki ihtilaf doğurmayacak şekilde ve şirket menfaatleri doğrultusunda hukuki uygunluğunun sağlanması,

 • Hizmet sözleşmeleri, tedarikçi sözleşmeleri, gizlilik sözleşmeleri vb. sözleşmelerin hazırlanması, gözden geçirilmesi ve müzakere edilmesi; gerektiğinde sözleşme modelleri ve şablonlarının geliştirilmesi ve güncellenmesi,

 • Şirketin tüm dava ve icra takiplerinin yönetilmesi, haciz ihbarnamelerine yasal sürelerinde gerekli cevapların hazırlanarak iletilmesi,

 • Şirket faaliyetlerinin, yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik vb. hukuki ve yasal düzenlemelere bağlı kalması ve hukuki risklerin azaltılması ve önlenmesi için gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin planlanması, bu kapsamda yönetime önerilerde bulunulması,

 • Şirketin genel kurul, yönetim kurulu, iç yönerge vb. süreçlere ilişkin dokümantasyonun hazırlanması, 

 • Aday Kriterleri

  Pozisyon Bilgileri