Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Genel Nitelikler:

 • ·        Mühendislik Fakültelerinin Makina veya Metalurji ve Malzeme bölümlerinden mezun olan (tercihen ilgili alanda yüksek lisans derecesine sahip olmak),

  ·        Kalite kontrol süreçlerinde en az 10 senelik iş tecrübesine sahip,

  ·        Kalibrasyon ve boyutsal ölçüm teknikleri konusunda en az 5 yıl iş tecrübesine sahip,

  ·        Tahribatsız muayene, kaynak teknolojisi, ısıl işlem, kaplama ve boya proseslerin kontrol süreçleri konusunda iş tecrübeli,

  ·        ISO9001-ISO14001-ISO27001 ve OHSAS 18001 yönetim sistemleri hakkında çok iyi

  düzeyde bilgi sahibi,

  ·        Sürekli iyileştirme ve yalın üretim teknikleri (Kaizen, 6 Sigma, 5S, TPM, sıfır hata, yerinde kalite vs.) hakkında uygulama bilgisine sahip,

  ·        ERP sistemlerine çok iyi düzeyde hâkim olan,

  ·        Çok iyi derecede İngilizce bilgisine sahip,

  ·        MS Office programlarına çok iyi düzeyde bilen, 

  ·        Problem çözme, analitik düşünme ve yeni fikirler üretebilme yeteneğine sahip,

  ·        Strateji geliştirme yeteneğiyle birlikte yöneticilik ve liderlik vasıflarına sahip,

  ·        Sunum becerisine ve temsil yeteneği bulunan,

  ·        İnsan ilişkileri hususunda başarılı,

  ·        İletişim becerisine sahip,

  ·        Sorumluluk alabilen ve inisiyatif kullanabilen,

  ·        Organizasyon ve planlama yönü kuvvetli,

  ·        İş takibi ve sonuçlandırma konusunda başarılı ve sorumluluk sahibi,

  ·        Astları arasında yetki devri yapabilecek,

  ·        Hem astlarına hem üstlerine geri bildirimde bulunabiliyor olan,

  ·        Ankara’da ikamet eden/edebilecek olan,

  ·        Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmayan,

   KALİTE KONTROL MÜDÜRÜ olarak görev yapacak çalışma arkadaşı arayışımız mevcuttur.

  İş Tanımı:

  ·        Kalite kontrol ekibini aktif olarak yönetmek ve ekipten maksimum fayda sağlamak,

  ·        Sorumlu olduğu faaliyetlerle ilgili dokümanları hazırlamak, hazırlanmasını sağlamak, kontrol etmek ve onaylamak,

  ·        Proje bazlı olarak ilgili kalite planlarının oluşturulmasını sağlamak,

  ·        Kalite Kontrol Müdürlüğünde bulundurma süresi biten kayıtları arşiv için hazırlanmasını sağlamak,

  ·        Uygun olmayan yarı mamullerin muayene ve deney durumlarına göre tanımlamak veya tanımlanmasını sağlamak,

  ·        Mevcut ve potansiyel uygunsuzluklarla ilgili düzeltici ve önleyici faaliyet isteğinde bulunmak,

  ·        Kalite Gözden Geçirme Komitesi üyesi olarak düzeltici ve önleyici faaliyetlere karar verme, önerilen faaliyetleri değerlendirme ve faaliyeti gerçekleştirecek sorumlu personeli tayin etme çalışmalarına katılmak,

  ·        Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantılarına katılmak,

  ·        Kendisine sorumlu olan personelin performansını değerlendirmek,

  ·        Tasarım ve geliştirme prosesi aşamalarında imalat olanaklarını değerlendirme çalışmalarına katılmak,

  ·        Satın alma prosesinin belirlenmiş aşamalarını kontrol edilmesini sağlamak, giriş kalite kontrol süreçlerinin takip ve koordinasyonunu sağlamak,

  ·        Üretim hizmeti tedarikçilerinin yerinde tetkiklerinin planlama çalışmalarına katılmak, sistemi iyileştirmeye yönelik düzeltici faaliyetleri belirlemek ve tedarikçileri bilgilendirmek,

  ·        Kalibrasyon-onarım hizmeti ihtiyaçlarını belirlemek ve tedarikçilerinden teklif almak,

  ·        Tasarımın geçerli kılınması çalışmalarına katılmak,

  ·        Yarı mamullerde (Talaşlı İmalat ve Parça Hazırlama) kalite kontrolün, yedek parça ve bitmiş ürünlerde son kontrolün yapılmasını, ürünün tanımlanmasını ve ilgili dokümanların hazırlanarak kayıt altına alınmasını sağlamak,

  ·        Hatalı üretilmiş hurda parçaların KKM tarafından işaretlenip kullanılmamasını sağlamak,

  ·        Gerekli durumlarda müşteri ile iletişime geçerek bitmiş veya yarı mamul ürünlerin kaynağında muayenelerini organize etmek,

  ·        Üretimi tamamlanan yedek parça ve bitmiş ürünlere ait iş Emirlerini kapatmak,

  ·        Üretim Prosesinin belirlenmiş aşamalarını kontrol etmek,

  ·        Kalibre edilmiş cihazları ve kalibrasyon periyotlarını belirlemek ve üretime yeni girecek cihazları kodlayıp cihaz sicil kartları hazırlamak, kalibrasyonlarının yaptırılmasını sağlamak,

  ·        Kuruluş içi kalibrasyonları yapılmasını ve cihazları kalibrasyon etiketi ile tanımlanmasını ve takibini sağlamak sağlamak,

  ·        Ölçme sonuçlarını değerlendirmek,

  ·        Kalite Kontrol aşamasında risk faktörlerini belirleyip bu faktörleri kontrol altına almak için gerekli tedbirleri alarak çözüm önerileri geliştirmek.

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri