Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

GENEL NİTELİKLER

Şirketimizin Ankara Merkez Ofis'inde bulunan İç Denetim Bölümümüzde görevlendirilmek üzere,

Üniversitelerin öğrenim suresi en az 4 yıl olan; Ekonomi (İktisat), İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, Aktüerya, Bankacılık, Finans, Risk Yönetimi ve Muhasebe ile bankacılık mesleği ile ilgili diğer bölümlerinden veya Hukuk Fakültelerinden veya Mühendislik Fakültelerinin Endüstri, İşletme, Matematik ve Finans Mühendisliği bölümlerinden veya bunların yetkili makamlarca tanınmış¸ Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olmak

·

Bankaların veya Kurumsal firmaların İç Denetim bölümlerinde görev almış,

·

İç denetim uygulamaları, risk yönetimi, iç kontrol kavramları, standartları ve modelleri konularında bilgi sahibi,

·

İç Denetim alanında en az 3 yıl tecrübeli,

·

Özellikle süreç denetiminde görev almış,

·

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı İle Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun, Yönetmelik ve ilgili mevzuat kapsamında İç Kontrol alanında çalışarak Kurulusun, faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde Kanuna ve ilgili diğer mevzuata, iç¸ düzenlemelerine ve teamüllere uygun olarak yürütülmesini, muhasebe ve raporlama sistemlerinin bütünlüğünü¨, güvenilirliğini ve bilgilerin zamanında elde edilebilirliğini sağlamak amacıyla kendini geliştirmeyi amaçlayan,

·

MS Office uygulamalarına hakim,

·

Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini tamamlamış,

·

Ankara'da ikamet eden

"İç Denetim Uzmanı"

arayışımız bulunmaktadır.


İŞ TANIMI

Şirketin iç kontrol , risk yönetimi ve kurumsal yönetim süreçlerinin etkinliğinin sürekli olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi, Yönetim politikalarına , planlarına , programlarına, yasalara uygunluğu ölçmek ve aksaklıkları düzeltmek amacıyla , hazırlanan denetim programları çerçevesinde bağlı birimlerde denetimlerde bulunmak, Şirketin kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanılıp kullanılamadığını ölçmek amacıyla denetimlerde bulunmak, Şirketin faaliyetlerinin plan, program, prosedür , yasalar ve genel kabul görmüş ilkelere göre uygunluğunu kontrol etmek ve şirkete Katma Değer sağlamak amacıyla denetimlerde bulunmak, Tespit edilen bulgular ile ilgili düzeltme faaliyetlerini takip etmek ve raporlamak,

·

Risk odaklı yıllık denetim planı doğrultusunda iç denetim çalışmalarının yürütülmesi,

·

Denetim bulguları ve iyileştirme önerilerini içeren denetim raporlarını hazırlanması,

·

Denetim faaliyetleri sonucunda tespit edilen bulgulara yönelik önerilen aksiyon planlarının periyodik takibinin ve raporlamasını yapılması,

·

Suistimal / Usulsüzlük inceleme çalışmalarının yürütülmesi ve inceleme sonuçlarının raporlanması,

·

Gerektiğinde denetlenen süreçlere ilişkin sektör ve süreç bazında en iyi uygulamaların araştırılması,

·

Şirketin iç kontrol sisteminin geliştirilmesine  destek olunması, etkinin kontrol edilmesi, bu hususta gerekli işlemlerin yerine getirilmesi ve raporlanması,

·

Kurumun risk kütüğünün (risk envanterinin) çıkarılması,

·

Sistem ve süreç iyileştirmeleri için iş süreçlerinin gözden geçirilmesine destek verilmesi,

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri