Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

 

Asgari Lise mezunu olmak,
 En az 3 yıl iş deneyimi sahibi olmak,
Teknik resim ve Ölçme kontrol bilgisine sahip olmak,
 Forklift ehliyetine sahip olmak,
 SAP, NETSİS ve Office Programlarına hâkim olmak                                          

                                                                                                                                                         

                      

GÖREVLER:

 

 • Depo ve sevkiyat alanlarının çevre ve dış faktörlere karşı güvenliği sağlamak ve denetlemek.
 • Fabrikaya dışarıdan gelen tüm hammadde ve sarf malzemelerin mal kabulünü yapmak.
 • Gelen malların irsaliye den adet kontrolünü yapmak. Sipariş listelerinden ürünlerin siparişe uygun gelip gelmediğini kontrol etmek. Uygunsuzlukları Satınalma Bölümüne bildirmek.
 • Giriş Kalite kontrole tabi olan hammaddeler için Kalite Bölümüne bilgi vermek, irsaliye kopyasını iletmek. 
 • Gelen hammadde ya da sarf malzemelerin belirlenmiş yerlerinde depolanmasını sağlamak.
 • Her türlü malzemenin depolanmasında, gelişinde ve sevkinde kaliteyi etkileyici olumsuzlukları gözleyerek gerekli tedbirlerin alınması sağlamak ve İşletme Müdürü ile Kalite kontrol Bölümünü bilgilendirmek.
 • Mamullerin Kalite Sisteminin öngördüğü şekilde depolanmasını ve sevk edilmesini sağlamak.
 • Vardiya bazlı üretimde kullanılacak malzemelerin hazırlanamsını ve sistem aktarımlarını yapmak
 • Üretim içerisindeki malzemelerin tartımlarının yapılıp, depoda ilgili yerlere istiflenmesi
 • Sarf ve yardımcı malzemelerin stok takibinin yapılması, istiflenmesi ve ihtiyaç halinde satınalma birimine sipariş açmak.
 • Bölümüyle ilgili talimatlara uymak ve uyulmasını sağlamak.
 • Gerekli görülen durumlarda planlı ve plan dışı eğitimleri organize etmek.
 • İşyeri kural, yönetmelik ve talimatlarına uymak ve uygulatmak
 • Amirlerinin verdiği görevleri eksiksiz yerine getirerek ikazları doğrultusunda çalışmak.
 • Çalışmayı aksatan veya güvenliği tehdit eden durumları ortadan kaldırmak için düzeltici faaliyet başlatarak
  amirini bilgilendirmek.
 • Bölümünde kullanılan tartım, ölçme ve kontrol ekipmanlarının verimli çalışmasını temizliğinin yapılmasını sağlamak.
·         İç ve dış şikayet ve problemlerin kök neden analizleri ve problem çözme teknikleri kullanılarak analiz edilmesinde yer almak  (Balık kılçığı, Histogram, Pareto Analizi , 5 Neden vb.)

<·         İşletmende uygulanan ISO 9001, ISO 14001 ve TS ISO 45001 standartlarının gerekliliklerinin yerine getirilmesinde yer almak

 • Bölümünden çıkan proses atıklarını belirlenen noktalarda gruplarına göre toplanmasını sağlamak.
 • Her türlü ikaz ve uyarı işaretlerine uygun hareket etmek.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili işyeri kurallarına riayet etmek, fabrika yönetimince verilen Kişisel Koruyucu Donanım ve İş Sağlığı ve Güvenliği malzemelerini titizlikle kullanmak.
 • İşyerinden ayrılırken bölümüyle ilgili her türlü güvenlik tedbirini almak/aldırmakve kapatılmasında sakınca olmayan enerji tüketen ekipmanların kapatılmasını sağlamak.

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri