Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

 •       Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
 •       Konusunda minimum 5 yıl deneyimli olmak,
 •       Ofis ekipmanlarını ve programlarını çok iyi seviyede kullanabiliyor olmak,
 •       PDKS programlarının mantığını bilmek ve aktif kullanabilmek,
 •       İş Kanunu ve SGK Mevzuatı uygulamalarını iyi bilmek,
 •       Bordrolama ve özlük işleri hakkında bilgili olmak,

 • Eleman seçme ile ilgili iş ilanlarını düzenlemek, aday havuzu oluşturmak ve güncel tutmak,

 • İstihdam sürecini uygulamak, onaylı kadrolar doğrultusunda yapılan personel taleplerinin tanımlanan ve belirlenen işlerde görev alacak personel profiline uygun yeterliliklere sahip adayların işe alma görüşme değerlendirmelerini yaparak, işe alma ile ilgili tüm süreç ve prosedürleri yerine getirmek,

 • İnsan Kaynakları programının kurulumunu, etkin işleyişini ve gelişimini sağlamak,

 • Şirket içi uygulanan eğitim programlarının (Oryantasyon, İş Güvenliği, Meslek Eğitimleri, vb.) gerekli organizasyon işlemlerinin yapılmasını sağlamak ve takip etmek,

 • Şirket İnsan Kaynakları Yönetmeliği ve eki olan yazılı prosedür, talimat ve bildirimlerin belirlenen esas ve kurallara göre uygulamacısı, takipçisi ve denetçisi olmak, gelişmesi yönünde çalışmalarda bulunmak,

 • Kendisine verilen yetkilerle sınırlı olmak üzere görevlerini İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu, İşçi Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uygun olarak yerine getirmek. İlgili yasalar gereğince cezai yaptırımların kendi şahsi sorumluluğunda olduğu bilinciyle yeterli dikkat ve özeni göstermek,

 • Görevi kapsamındaki yasal mevzuatı takip etmek, resmi olarak yürürlüğe giren yasa, yönetmelik, tamim ve talimatları uygulamak ve uygulattırmak,      

 • Şirketin maddi haklar politikası ve ilgili yasalar göz önünde bulundurularak maaş, prim, ikramiye, mesai, sigorta primleri vb. ödemelerin işlemlerini SGK ve diğer yasal mevzuatlar çerçevesinde tam zamanında ve eksiksiz olarak gerçekleştirmek,

 • Şirketin bütün bölümlerinde görev yapan personelin Yönetim Kurulu tarafından belirlenen hak ve politikalar dahilinde ücret, ikramiye ve diğer maddi hakları ile ilgili olarak personel bordrolarını tam ve eksiksiz olarak düzenlemek ve ödenmesine tahakkuk oluşturup çalışanlara imzalattırmak,

 • İlgili onaylar alındıktan sonra aylık maaş ödemelerine ilişkin toplam ödeme bilgilerini ödeme için ilgili yöneticiye, icmalleri Muhasebe bölümüne iletmek ve onaylardan geçen maaş hesaplamalarının ödeme bilgilerini mail ortamında göndererek ödemenin banka kanalı ile gerçekleşmesini sağlamak,

 • Personele ait özlük bilgilerinin mevcut veri tabanı üzerine işlenmesi, güncellenmesi ve korunması, şirket içi prosedür ve resmi mevzuata uygun olarak esas belgelerin dosya düzeni içinde saklanmasını sağlamak,

 • Personelin işe başlaması ve işten ayrılması ile ilgili yasal ve idari işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

 • Kıdem ve ihbar tazminatlarının takibi ve uygulanmasını sağlamak,

 • Günlük, aylık yoklama ve puantaj raporu hazırlamak, gerçekleşen her türlü izin, devamsızlık, hastalık, vb. hallerin kaydını ve raporlamasını yapmak,

 • Yeni personel girişlerinde personele verilen telefon, telefon kartı ve araç zimmetlerini yapmak ve çıkışlarda zimmetli mal ve araçları teslim alarak zimmetten düşmek.

 • Şirket genelinde Mevzuat kapsamında uygulanan personelin yöneticisi tarafından onaylanmış ücretli izin, ücretsiz izin, yıllık izin, vb. izinlerle ilgili işlemlerin kayıt ve belgelerin gerekli yerlere işlenmesi, belgelerin muhafazası ve sonuçlarının maaş hesaplamalarına yansıtılmasını sağlamak,

 • Çalışan personelin giriş, çıkış devamsızlık, istirahat, mesai, vb. tüm gerçekleşen işlemlerin şirket yönetmelikleri ile yasa kapsamında uygulanmasını sağlamak, ihtar, ikaz, işten çıkarma gibi disiplin uygulamalarını yasalar ve şirket yönetmelikleri ile belirlenen kural, usul ve esasları dahilinde gerçekleştirmek, tüm bu hususlarda aksaklıkları raporlamak ve düzenlenmesi için çözüm önerileri sunmak,

 • Şirket prosedür, talimat ve bildirimlerin belirlenen esas ve kurallara göre uygulamacısı, takipçisi ve denetçisi olmak, gelişmesi yönünde çalışmalarda bulunmak,

 • Mevzuat kapsamında kullandırılan yıllık izinlerin tahakkuklarını gerçekleştirmek, sonuçlarını sürekli güncel tutarak, belli periyotlarda ilgili bölüm müdürlüklerine mail ortamında bildirmek,

 • Personel özlük işlemleri ile ilgili operasyonların düzenli şekilde gerçekleştirilmesini ve gerekli raporlamaların yapılmasını sağlamak,

 • Çalışanların resmi kurum ve kuruluşlardan hastalık kapsamında raporlu oldukları günlere ait belgelerinin SGK sistemi üzerinden onay işleminin gerçekleştirilmesini sağlamak,

 • Resmi dairelerle yapılacak yazışma ve bildirimleri yapmak ve takip etmek,

 • Şirket personelinin kullanımında olan demirbaş veya malzemelerin ilgili usul ve esaslara göre takibini ve kaydını yapmak veya yapılmasını sağlamak,    

 • Sorumluluğundaki tüm faaliyetlerin hatasız yapılmasını sağlamak ve kontrol etmek.


Yukarıda belirtilen niteliklere sahip ve istenilen iş tanımındaki çalışmaları tek başına yürütebilecek"İNSAN KAYNAKLARI SORUMLUSU" arayışımız mevcuttur.


Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri

Firma Sektörü:

Çalışma Şekli:

Haftaiçi 08.00 - 18.00