Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Kurumsallaşma sürecindeki şirketler grubumuzda görev alacak aşağıdaki niteliklere sahip İK ve İdari İşler Müdürü aranmaktadır.

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun
 • İdari işler ve İnsan Kaynakları süreçlerinin politika ve stratejilerinin belirlenmesi,  organizasyonel yapılanma, personel seçme ve yerleştirme, ücretlendirme, eğitim planlaması, performans ölçüm sistemlerinin kurulması ve uygulaması konusunda en az 5 yıllık deneyime sahip
 • İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik mevzuatına hâkim,
 • Personel Özlük İşleri, bordro, tahakkuk ve puantaj uygulamalarında deneyimli
 • SGK, Çalışma Bakanlığı ve İş Kurumu ile ilgili işlemler hakkında bilgi sahibi,
 • Office programlarını çok iyi düzeyde kullanabilen,
 • Temsil, planlama, organizasyon ve raporlama becerilerine sahip,
 • Urfa’da ikamet eden ve seyahat engeli olmayan
 • Bay ve Bayan

İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü

 • Çalışanların işe giriş ve işten çıkış işlemlerinin yapılması ve yasal süreçlerin takibi,
 • Personel özlük dosyalarının oluşturulması ve güncellenmesi. Personel özlük işleri kapsamında resmi kurumlara karşı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ilgili kurumlarla tüm süreçlerin yürütülmesi,
 • Çalışanların tüm bordro/tahakkuk işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • İlgili aya ilişkin Kıdem, İzin Yükümlülüklerinin hesaplanarak karşılıkların gerçekleştirilmesi, Aylık prim ve hizmet belgelerinin hazırlanması ve sistem üzerinden onaylanması (E-Bildirge),
 • Teşvik hesaplamalarının yapılması ve takibi,
 • SGK, ÇSGB, İşkur vb. resmi kurumlar ile ilgili süreçlerin mevzuata uygun olarak yönetilmesi,
 • Çalışan izinlerinin yasal mevzuat ve şirket prosedürleri doğrultusunda kullanılmasının sağlanması ve sistem takibinin yapılması,
 • BES işlemlerinin yapılması,
 • Personel Bütçe çalışmalarında destek olunması ve İK raporlarının yapılması,
 • Organizasyon şemalarının  hazırlanması ve güncel tutulması.
 • Tüm yasal bildirgelerin doğru ve zamanında yapılmasının sağlanması,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği gibi resmi konuların şirketteki uygulamalarını kontrol etmek ve yürütmesi,
 • ISO 9001:2015 standartları gereği insan kaynakları sürecini kurulması ve yürütülmesi.
 • İdari İşler kapsamındaki, temizlik, bina, çevre bakımı, yemekhane, güvenlik vb. hizmetleri koordinasyonu
 • Telefon, şirket araç yakıtı gibi giderlerin raporlanması

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri