Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

Çam Akademi

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Eğitim

Eğitim

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Departman

Eğitim

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

2022-2023 eğitim-öğretim yılında Çam Koleji bünyesinde görev alacak,

  • Üniversitenin ilgili bölümlerinden mezun,
  • Pedagojik formasyona sahip,
  • Özel okul deneyimine sahip,
  • Yenilikçi ve araştırmacı,
  • Anaokulu, ilkokul, ortaokul öğrencileri ile daha önce çalışmış,
  • Modern teknolojilere ve ders içerisinde kullanımına hakim,
  • Ders içi uygulamalara hakim,
  • Takım çalışmasına yatkın,
  • Tam zamanlı çalışabilecek,

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni alınacaktır.

Aday Kriterleri

Tecrübeli / Tecrübesiz
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun)
Yapıldı

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Maaşları Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Nasıl Olunur? Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Nedir? Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İş İlanları
Çam Akademi

Eğitim Kurumları

Hakkımızda

2013 yılında etüt merkezi olarak eğitim dünyasına giriş yapan Çam Akademi eğitime verdiği değerle her geçen gün güçlenerek büyüyen bir eğitim kurumu haline gelmiştir. Anaokul, ilkokul ve ortaokul kademelerinde eğitim veren kurumumuz mutlu, başarılı, evrensel değerlere sahip çıkan, kendini doğru ifade edebilen, 21. yy la ayak uydurabilecek, yeteneklerinin farkında olan, öğrenmeyi seven, Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda emin adımlarla yürüyen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

2013 yılında etüt merkezi olarak eğitim dünyasına giriş yapan Çam Akademi eğitime verdiği değerle her geçen gün güçlenerek büyüyen bir eğitim kurumu haline gelmiştir. Anaokul, ilkokul ve ortaokul kademelerinde eğitim veren kurumumuz mutlu, başarılı, evrensel değerlere sahip çıkan, kendini doğru ifade edebilen, 21. yy la ayak uydurabilecek, yeteneklerinin farkında olan, öğrenmeyi seven, Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda emin adımlarla yürüyen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

Çam Akademi Eğitim Yayın ve Yazılım Hizm. Tic. Ltd. Şti. (Özel Çam Koleji)Çalışan Adayı Aydınlatma Metni6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili Kanun, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilginin işlenmesine ilişkin düzenlemeleri içermektedir.Bu metin, Çam Akademi Eğitim Yayın ve Yazılım Hizm. Tic. Ltd. Şti. (Özel Çam Koleji) tarafından, Özel Çam Koleji’ne başvuru yapan Çalışan Adayına ait Kişisel Veriler’in, Kanun kapsamında işlenmesine ilişkin Özel Çam Koleji’nin beyan ve açıklamalarını içermektedir. Bu kapsamda metnin uygulama alanı, başvuru yapan Çalışan Adaylar’ına ait Kişisel Veriler’in işlenme süreçleridir. Lütfen bu aydınlatma yükümlülüğünü dikkatlice okuyarak, Özel Çam Koleji bünyesinde bu süreçte işlenen verilerinize ilişkin hükümleri inceleyiniz. Kanun uyarınca Kişisel Veriler’iniz; Veri Sorumlusu olarak Özel Çam Koleji tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.Bu metinde yer alan;Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddüte yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak verilen onayı,Anonim hale getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini,Çalışan Adayı (ları): Özel Çam Koleji’nin resmi kayıtlarında yer alan çalışanlardan biri olmak adına iş başvurusunda bulunan kişileri,Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi): Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,Kişisel Veri(ler): Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,Stajyer Adayı(ları): Özel Çam Koleji’nin yasal stajyerlerinden biri olmak adına iş başvurusunda bulunan kişileri,Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.1. İlgili Kişi, Veri Kategorileri ve Veri TürleriÇalışan AdayıKimlik Bilgisi Ad-soyad, TC. Kimlik Numarasıİletişim Bilgisi Cep telefonu, ev telefonu, e-posta adresi, ikametgah adresiMeslek Deneyim Bilgisi Özgeçmiş (Eğitim bilgileri, yabancı dil bilgisi, bilgisayar bilgisi, branş bilgileri, iş tecrübesi, kurs/seminer/sertifika/ödül ve takdir bilgisi)Görsel ve İşitsel Kayıtlar Özgeçmişte yer alması halinde fotoğrafÇalışan Adayı, kendisi dışındaki referans kişisi veya aile yakını gibi üçüncü kişilerin kişisel verilerini Özel Çam Koleji’ne iletmesi halinde, Kanun ve ikincil mevzuatı uyarınca bu kişileri aydınlatmakla ve gerekmesi durumunda bu kişilerden açık rıza almakla yükümlüdür. Aksi takdirde her türlü sorumluluk Çalışan Adayı’na ait olacaktır.2. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki SebepleriÇalışan Adayları’nın kişisel verileri iş başvurusu süresince farklı kanallarından toplanmaktadır. Çalışan Adayları’nın kişisel verileri;1. Linkedin gibi çevrimiçi CV paylaşım ortamlarından,2. İş bulma kurumlarından,3. Özel Çam Koleji’ye gönderilen CV paylaşım e-maillerinden,4. İş görüşmeleri sırasındafiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi suretiyle otomatik olan ve otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.Özel Çam Koleji, başvuru ve mülakat esnasında; e-posta, internet sitesi gibi iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak öğrenilen verileri Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak; (i) Çalışan Adayı’nın pozisyona uygunluk için değerlendirilmesi, (ii) aday başvuru, seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, (iii) adayın istihdam edilmesi, (iv) insan kaynakları süreçlerinin planlanması, (v) kurum içi faaliyetlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi gibi amaçlar başta olmak üzere "Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği” başlıklı bölümde belirtilen amaçlarla orantılı olarak toplar. Bu kapsamda veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplanmaktadır:Kimlik Bilgisi • Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması• Kişisel Veri’nin sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olmasıİletişim Bilgisi • Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması• Kişisel Veri’nin sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olmasıMesleki Deneyim Bilgisi • Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması• Kişisel Veri’nin sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olmasıGörsel ve İşitsel Kayıtlar • Kişisel Veri’nin sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması• Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması3. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceğiYukarıda sayılan kişisel verileriniz, bu verileri Özel Çam Koleji’ne açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlarla; Kanun’un 4. maddesinde yer alan (a) hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, (b) doğru ve gerektiğinde güncel olma, (c) belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, (ç) işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, (d) ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme şartlarına ve ilkelerine uygun olarak; "Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri” başlıklı ikinci bölümde yer verilen kişisel veri işleme şartları dahlinde işlenebilecektir.Tüm bu sınırlara uygun olarak Özel Çam Koleji’ne başvuran ve/veya başvurusu iletilen Çalışan Adayları’nın Kişisel Veriler’i yukarıdaki genel şartlara uygun şekilde aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:ÇALIŞAN ADAYIKimlik Bilgisi • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi• Çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirmeİletişim Bilgisi süreçlerinin yürütülmesi• Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesiMesleki Deneyim • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesiGörsel ve İşitsel Kayıtlar • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması• İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi• Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi• Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi5. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiToplanan kişisel veriler; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak (i) tedarikçilerimiz ve (ii) kanunen yetkili kamu kurumlarına ve gerçek ve/veya tüzel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda "Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği” başlıklı üçüncü bölümde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.Kişisel Veriler’inizin kimlerle ve hangi amaçlarla paylaşılabileceği aşağıda belirtilmiştir:AktarılanTaraf Aktarım AmacıBirlikte Çalışılan özel ve Tüzel Kişiler • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi• İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması• Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesiYetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi6. İlgili Kişi’nin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Haklarıİlgili Kişiler olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi belirtmek ve Kişisel Veriler’iniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla Özel Çam Koleji’nin resmi e-mail adresi "info@camkoleji.com” ve resmi telefon hattı olan +90 216 473 90 99 numarası üzerinden veya Özel Çam Koleji’nin Esentepe Mahallesi Milangaz Caddesi No:48 Kartal/İstanbul adresine gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilirsiniz. Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Özel Çam Koleji talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Özel Çam Koleji tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda İlgili Kişiler;a) Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme,b) Kişisel Veriler’i işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,c) Kişisel Veriler’in işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığım öğrenme,ç) Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,d) Kişisel Veriler’in eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Veriler’in silinmesini veya yok edilmesini isteme,f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,h) Kişisel Veriler’in kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.Telefon üzerinden gerçekleştirilen taleplerde, ardından diğer usullere uygun bir başvuru yapılması için yönlendirme yapılacaktır.Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda Özel Çam Koleji, talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Özel Çam Koleji tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.İlgili Kişiler olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Detaylı Bilgi

Çam Akademi İş İlanları

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Maaşları Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Nasıl Olunur? Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Nedir? Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İş İlanları