Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Mağaza Yönetici Adayları

Bildirici Gıda San. ve Tic.Ltd.Şti.

İlan yayından kaldırılmıştır!
Ankara(Sincan, Etimesgut, 100.Yıl, Sıhhıye, Beytepe, Yenimahalle)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Yönetici adayı

Departman

Satış ve Pazarlama

Satış ve Pazarlama

Başvuru Sayısı

197 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Yönetici adayı

Başvuru Sayısı

197 başvuru

Departman

Satış ve Pazarlama

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI


MAĞAZALARIMIZDA GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE;

·         Kariyerini mağazacılık sektöründe devam ettirmeyi amaçlayan,

·         Mağazacılığı bir yaşam tarzı olarak benimsemiş,

·         Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,

·         Liderlik vasıflarına sahip, iletişim becerileri kuvvetli,

·         Sosyal ilişkilerinde başarılı, Diksiyonu düzgün

·         Yaratıcı ve analitik düşünceye sahip , genç ve dinamik,

·         Askerlik hizmetini tamamlamış, Tercihen üniversite mezunu,

·         Verilen "mağazacılık eğitimleri" doğrultusunda performansını en yüksek seviyeye çıkarabilecek,

  YÖNETİCİ ADAYLARI ARIYORUZ,

İŞ TANIMI

1- Satış ve mağaza karlılığını geliştirmenin yollarını araştırmak,
2- Aylık ve dönemsel satış hedeflerini gerçekleştirmek,
3- Mağaza görsel standartlarına uygun ürünlerin düzgün teşhir edilmesini sağlamak,
4- Ürün ve stok takibini gerçekleştirmek,
5- Ürünlerin en doğru şekilde sergilenmesini ve reyonların düzenini sağlamak,
6- Mağaza içindeki rol dağılımında üzerine düşen her türlü sorumluluğu başarı ile yerine getirmek.

Aday Kriterleri

En az 2 yıl tecrübeli
Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)
Yapıldı, Muaf
B sınıfı

Mağaza Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Mağaza Müdürü Mağaza Müdürü Maaşları Mağaza Müdürü Nasıl Olunur? Mağaza Müdürü Nedir? Mağaza Müdürü İş İlanları
Hakkımızda

Bildirici Gıda San. ve Tic.Ltd.Şti.

Bildirici Gıda San. ve Tic.Ltd.Şti.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

EK-6 ÇALIŞAN/STAJYER AYDINLATMA METNİBİLDİRİCİ GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.ÇALIŞAN/STAJYER AYDINLATMA METNİa) Veri Sorumlusu BİLDİRİCİ GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.b) İşlenen Kişisel Veriler KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu Çalışan/Stajyer Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenecek kişisel veri kategori ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:Kimlik Bilgileri : Adı-soyadı, doğum yeri ve tarihi ,cinsiyeti, medeni hali, T.C. kimlik numarası, ehliyetİletişim Bilgileri : Ev ve cep telefonu numarası, e-posta adresi, ikametgâh adresi, vukuatlı nüfus kayıt örneğiEğitim Bilgileri : Öğrenim bilgileri, bilgisayar bilgileri, iş tecrübesi bilgileri, katıldığı eğitim/kurs bilgisi, diploma, mesleki bilgilerFinansal Bilgileri : Banka hesap bilgileri, maaş bilgisi, bordrolar, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, asgari geçim indirimi bilgisi,Özel Nitelikli Kişisel Veri : Sağlık durumunu gösterir test ve raporlar, fotoğraf, kan grubu bilgisiDiğer : Kamera kayıtları, Askerlik terhis bilgisi, Sigara kullanımı bilgisi, Performans değerlendirmesi, SSK sicil numarası, imza,, şirkette çalışan tanıdık bilgisi, referans gösterilen kişi adı-soyadı, görevi,çalıştığı kurum ve telefonu, eş mesleği bilgisi, eş-çocuk adı-soyadı bilgisi, acil durumda ulaşılacak yakının adı-soyadı-telefonu bilgisi, imza, lokasyon, binilen servis, binilen durak verileri, çalışan internet erişim logları, giriş çıkış logları,c) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği Kişisel verileriniz, • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,• Çalışan/Stajyer için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,• Çalışan/Stajyer’in görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,• Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,• Hukuk işlerinin takibi,• Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,• Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması,• Teşvik bilgilendirmesinin yapılması,• İşyeri güvenliğinin sağlanması,• Çalışanların güvenliği ve işin yürütülmesi için Şirket aracı kullanımının takip edilmesi,• Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması,amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirebilmesi için zorunlu olması, e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, f)İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri dâhilinde işlenecektir. Özel nitelikli kişisel verileriniz (sağlık durumu bilgisi,kan grubu bilgisi), tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak çalışanın açık rızası aranmaksızın işlenecektir.Özel nitelikli kişisel verileriniz (vesikalık fotoğraf, ceza mahkumiyeti bilgisi), insan kaynakları süreçlerinin planlanması amacıyla KVKK’nın 6 (2) maddesinde belirtilen hukuki sebebe dayanarak personelin açık rızası alınarak işlenecektir.d) Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasındaki amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) ve 6. maddelerinde düzenlenen hukuki sebeplere dayanarak, aşağıda belirtilen otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda elde edilecektir: • İş başvuru formunun doldurulması yahut iş görüşmesi sırasında bilgi verilmesi• Referans gösterilen kişi tarafından bilgi iletilmesi• Özlük dosyasının oluşturulması için talep edilen bilgi ve belgelerin iletilmesi• Çalışan/Stajyer tarafından özgeçmişin iletilmesi e) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca personelin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:• Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) faaliyetleri ve maaş ödemelerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla anlaşmalı olduğumuz banka ile paylaşılacaktır.• İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları (Sosyal Sigortalar Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, İŞKUR, Gelir İdaresi Başkanlığı) ve özel kurum ve kuruluşlar ile paylaşılacaktır.• Vergisel yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla gerçekleştirilen vergi denetimi kapsamında anlaşmalı olduğumuz bağımsız denetim firması yeminli mali müşavir ile paylaşılabilecektir.• Yararlanabileceğimiz teşviklerin tespiti ve hesabı hususunda danışmanlık alabilmek için çalıştığımız danışmanlık firmaları ile paylaşılabilecektir.• Kişisel verilerinizden gerekli olanlar, ulaşım, araç tedariki, kartvizit basımı gibi sebeplerle ilgili konuda çalıştığımız firmalarla paylaşılabilmektedir.• Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.• Kurumsal cep telefonu hattı üzerinden çalışanlarla iletişimin faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla anlaşmalı olduğumuz operatör firma ile paylaşılabilecektir.f) KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarakhaklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi web sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,• “İstanbul Yolu 27.Km No:27 Sarayköy - Kazan / ANKARA” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,• ……………… şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,• Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,• Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@bildirici.com.tr adresine elektronik posta göndererekveya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklara ek olarak, kişisel verilerinizi işlenmesine dair açık rıza vermeniz halinde, söz konusu açık rızayı dilediğiniz zaman geri alma hakkınız bulunmaktadır.“6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında referans olarak belirttiğim kişilerin kimlik ve iletişim verilerinin, referans kontrolünün gerçekleştirilebilmesi amacıyla iletişime geçilebilmesi için Bildirici Market’e iletileceği konusunda ilgili kişilere gerekli bilgilendirmeyi yaptığıma/izinleri aldığıma dair veri sorumlusu sıfatıyla sorumlu olduğumu kabul ve beyan ederim.”

Detaylı Bilgi

Mağaza Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Mağaza Müdürü Mağaza Müdürü Maaşları Mağaza Müdürü Nasıl Olunur? Mağaza Müdürü Nedir? Mağaza Müdürü İş İlanları