Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

GÖREV TANIMI :

 1. İşletmenin kalite politikası çerçevesinde, işletme hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli insan kaynağının oluşumunu ve gelişimini sağlamak, personel işlemlerini yasal mevzuata uygun olarak yürütmek.
 2. İşletmenin kalite politikasını, hedeflerini çok iyi bilmek ve kalite sisteminin uygulanmasını sağlamak,
 3. Şirketimizde , Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin yerleşmesi, yaygınlaşması için çalışmak ve çalışanlara İKY’nin tüm temel işlevleri için topluluğun kurumsal kültürü, şirket stratejisi, hedefleri ve yasal gereklilikleri doğrultusunda danışmanlık yapmak.
 4. Şirketimizde etkin performans yönetimini yerleştirmek, personelinin yeterlilik, eğitim/gelişme analizlerini yürütmek, kariyer planlama çalışmalarına girdi olacak bu bilgilerin ayrıntılı ve güncel veri tabanında tutulmasını sağlamak, eğitim/geliştirme uygulamalarını yürütmek.
 5. Şirketimizde, İnsan Kaynakları prosedürü çerçevesinde eleman seçme ve yerleştirme işlevini yürütmek oryantasyon programlarını hazırlayıp, uygulamak ve uygulatmak.
 6. Şirket bazında iş değerlendirme, piyasa ücret araştırması çalışmalarına katkıda bulunmak. Otelde uygulamaya konulacak ücret yapısı üzerinde çalışmak.
 7. Şirket yönetiminin etkinliğini sağlayıcı organizasyon geliştirme ve insan gücü planlaması çalışmalarına katılmak.
 8. Çalışanların motivasyon düzeyini izlemek, motivasyonu ve verimi düşüren olumsuz durumları ortadan kaldırmak ya da önlemek için çalışmak, motivasyonun artması için öneriler geliştirmek, çalışma ortamlarında danışmanlık rolü üstlenmek ve işyeri başarısını sağlamak.
 9. Şirket içi personel bilgi akışının etkili bir biçimde işlemesini sağlamak, olumlu bir iletişim ortamı yaratmak.
 10. Çalışan konusundaki resmi mevzuatı takip etmek, personel özlük dosyalarının ve gerekli kayıtların bu mevzuata uygun olarak tutulmasını sağlamak,
 11. Çalışan  performans değerlendirmelerinin takibini yapmak,
 12. Altında çalışan personelin kariyer planını hazırlamak,
 13. Çalışanlarla ilgili işçi sağlığı ve iş güvenliği konularına tedbirler almak ve bu konuda komiteler oluşturarak çalışanları bilinçlendirmek.
 14. Konusuyla ilgili resmi dairelerle ilişkiyi ve iletişimi düzgün ve sıcak tutmak.

GENEL NİTELİKLER :

 1. İnsan Kaynakları Departmanında en az 5 yıl tecrübeli,
 2. Avrupa Yakasında ikamet eden,
 3. Aktif araç kullanabilen,
 4. Bay veya bayan adayların başvurularını almaktayız.

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri