Finans Müdürü Biçen Gıda San Ve Tic. Ltd. Şti

İstanbul(Avr.)(Küçükçekmece)

Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Yasal mevzuata uygun olarak ve şirket çıkarları çerçevesinde tüm muhasebe ve finans süreçlerini yönetmek, verilerin doğru kayıt altına alınmasını sağlamak ve kontrol etmek.

 1. Biçen A.Ş. nin belirlediği Yönetmelik, Talimat ve Prosedürlere uymak ve kendine bağlı tüm personelin uymasını sağlamak.
 2. Biçen A.Ş. yönetiminin belirlediği yıllık hedefler çerçevesinde hedefleri tutturmak.

 3. Yıllık hedeflerle ilgili olası aksaklıkları önceden fark etmek ve gerekli uyarıları üst amirlere iletmek
 4. Şirketin düzenli tarihlerde beyan etmesi gereken Gelir vergisi, Kdv, Muhtasar, Geçici ve Kurumlar vergisi beyannamelerini hazırlatmak tahakkuku ve ödemesini vermek.
 5. Kendine bağlı muhasebe ve finans departmanının bakanlığın ve Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm yasal mevzuatlarına uygun çalışmasını sağlamak.
 6. Mali tablolarla ilgili raporlar hazırlamak ve yönetime sunmak.
 7. Şirketin muhasebe ve finansla ilgili tüm evraklarını muhafaza edilmesini sağlamak.
 8. Günlük, Haftalık, Aylık nakit akış tablosunu hazırlamak.
 9. Görevi ile ilgili konularda, mesleki kuruluşlar ve kamu kuruluşları nezdinde şirketi temsil etmek, kamu ilişkilerini sürdürmek.
 10. İşletmenin bütçesinin hazırlanması ve uygulanmasıyla ilgili işleri yürütmek.
 11. Banka hesapları ile ilgili mutabakat yapılmasını sağlamak.
 12. Şirketin kasasında bulunan nakit, çek, senet ve diğer menkul kıymetleri kontrol etmek.
 13. Muhasebe ile ilgili evrakları sisteme girişini yapmak ve yaptırmak.
 14. Müşteri, satıcı ve diğer cari hesapların düzgün ve doğru tutulmasını sağlamak.
 15. Mutabakat yazıları gönderip karşı tarafın teyidini almak ve mutabakat mektuplarını imzalanmasını sağlamak.
 16. Satıcıların ürün/hizmet karşılığı ödemelerini gerçekleştirmek; fatura sürecini yürütmek ve sonlandırmak.
 17. Nakit akışı raporunun oluşması için günlük olarak verileri girmek.
 18. Personelin tüm (maaş/çıkış ücretleri/tazminat ödemeleri vs.) ödemelerini yapmak

  1. Resmi tüm belgelerin ve bilgilerin korunması, dosyalanması, arşivlenmesi kopyalanması ve saklanması ilgili işlemleri yapmak.
  2. Şirketteki tüm ödeme işlemlerini takip etmek.
  3. Beyanname muhtasahar kdv beyanı verdirmek ve takip etmek.
  4. Şirketin resmi kurum işlerinin takibini yapmak.
  5. Tüm tahsilatları yaptırmak ve takip etmek.
  6. Ciro analizinin takip etmek
  7. Kasa kasiyer mutabakabat takibi yapmak.

 19.        işe başlayan çalışanını eğitmek, işe ve şirkete adaptasyonunu sağlamak  oryantasyon sürecinin takip etmek.

  9.       Birim içi çalışanlar arasında takım çalışması sorumluluk bilinci ve etkin iletişim sağlayarak liderlik yapmak.

  Çalışanlarının  verimliliğini gözlemlemek ve gelişimleri için olumlu olumsuz yapıcı geliştirici geri bildirim vermek. 

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri