Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

İzmir Bergama’da Faaliyet gösteren çiftliğimizde  (Süt Kardeşler ) görev yapmak üzere 

Genel Nitelikler 

  • Üniversitelerin İktisat, İşletme, Ekonomi, Maliye Bölümlerinden mezun,
  • Mali İşler alanında en az 10 yıl Yöneticilik tecrübesi bulunan,
  • Genel muhasebe, maliyet muhasebesi, mali analiz, finans bütçe ve planlama, hizmet alım sözleşmelerinin yönetimi alanında yetkin,
  • Mesleği ile ilgili mevzuat ve yönetmeliklere hâkim,
  • Ekip yönetiminde güçlü, çözüm odaklı, iletişim yeteneği güçlü, diğer birimler ile koordinasyon içinde çalışabilecek,
  • İngilizce bilgisine sahip
  • İzmir Bergama veya Dikili 'de ikamet edebilecek 

İş Tanımı 

·         Yıllık bütçenin hazırlanmasını koordine etmek gelen datalardan yararlanarak bütçeyi hazırlamak

·         Bütçe hedeflerine ulaşmak için gerekli tedbirleri almak

·        Yıllık Nakit Akışını bütçelemek  Fiili Nakit Akışının, bütçeye göre gerçekleşmesini sağlamak, aylık oluşan  sapmaları analiz ederek, raporlamasını yapmak

·        Bilanço yönetimi ile Alacak- Stok ve Borç kalemlerinin takip ve kontrolünü yapmak

·        Üretim maliyetlerinin hesaplanmasında koordinasyonu sağlamak

·        Muhasebe Programında maliyetlerin hazırlanabilmesi için ilgili dönem sonunda alt yapı çalışmalarını yapmak Masraf yerlerinde oluşan giderleri kontrol etmek. Masraf dağıtımını yapmak

·        Süt , E -Ticaret, Tavuk Çiftliği ve Peynir İş Ünitelerinin Maliyet Muhasebesini yapmak

·        Aylık bilanço denetimlerini yapar ve yönetime aylık faaliyetlerini gösteren raporlar hazırlamak

·        VUK kapsamındaki bütün vergi beyannamelerini ve mali tabloları hazırlamak

·        Y.M.M ile tam tasdik çalışmalarında nezaret etmek

·        Vergi planlaması yaparak Geçici vergi ile Kurumlar vergisi Beyannamesini hazırlamak

·        Şirketin tüm sabit  kıymetlerini ve kayda tabi haklarının kayıtlarını sağlamak bu sabit kıymetlerin ve hakların amortismanlarının doğru bir şekilde ayrılarak kayıtlara geçmesini sağlamak

·        Yasal defterlerin elektronik ( yazılı ortamda ) kayıtlarının zamanında tutulup idareye bildirmek

·        Dönemler itibariyle yurt içi müşteri ve satıcı mutabakat işlemlerinin takip etmek

·        Personel giriş ve çıkış işlemleri ile ücret ve ilave ödemelerini kanun ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlayarak  sonuçlarını kontrol etmek, ödemelerini takip etmek

·        Kanuni mükellefiyetlerden S.S.K. beyannamelerini hazırlamak, tahakkuklarını yaptırmak, ödeme emirlerini tanzim etmek ve  ödemeyi  neticelendirmek

·        Ayrılan personelin çıkış evraklarının eksiksiz ve zamanında hazırlanmasını sağlamak Tazminat söz konusu ise gerekli bordroları tanzim etmek

·        Çiftliğin güvenliği için sigorta işlemlerini yürütmek, ve poliçeleri takip etmek

·        Tarım ve Hayvancılık için verilen Teşviklerin ve Desteklerin takibini ve kontrolünü yapmak

·        Yatırım Teşvik Mevzuatını takip etmek

·        Satın alma, Satış departmanlarıyla koordineli olarak ödeme ve tahsilat planlarının yapıp, uygulanmasını sağlamak

·         Bankalar ile Ticari ve Tarımsal Krediler çalışmalarını organize etmek


Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri

Firma Sektörü:

Enerji, Süt ve Süt Ürünleri, Hayvancılık, Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvancılık

Çalışma Şekli:

Hafta içi 08.30 - 18.00

Sosyal / Yan Haklar:

Yemek Kartı (Setcard, Ticket, Multinet, Sodexo vb.)

Çalışan Sayısı:

75-99