Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

 • Üniversitelerin ilgili Mühendislik Lisans ve/veya üstü bölümlerinden mezun,
 • En az 5 yıl SEÇGK tecrübesine sahip,
 • A veya B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlık Belgesi /TMGD Belgesi / Sorumlu Müdürlük Belgesi /Çevre Görevlisi Belgesi olan,
 • MS Office uygulamalarına hakim,
 • İyi derecede İngilizce ( konuşma ve yazma),
 • Liderlik vasıflarına sahip ,
 • Yangın önleme ve yangınla mücadele konularında deneyimli,
 • Yağ döküntüsü önleme ve yağ döküntüsü ile mücadele konularında deneyimli,
 • Tehlikelerin belirlenmesi ve risklerin değerlendirilmesi konularında deneyimli


İŞ TANIMI

 • SEÇGK Destek Personeli ve Müteahhit Firma SEÇGK (Teknik Emniyet) Personeli günlük faaliyetlerinin koordinasyonu sağlamak,
 • ATAŞ’ın tüm fonksiyonlarındaki ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri gerekliliklerinin uygulanması, sürekliliğinin sağlanması, dokümanların muhafazası ve geliştirilmesi konularında yapılan çalışmalara ve iç-dış denetimler öncesi hazırlık çalışmalarına katılım sağlamak, denetim bulgularına ait aksiyonların termin tarihleri içerisinde kapatılması kapsamında görev ve sorumluluklarını yerine getirmek,
 • Yürürlükteki İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili kanun yönetmelik vb. yasal şartlarla ilgili ATAŞ’ın sorumluluklarının koordine edilmesi kapsamında, “İş Güvenliği Uzmanı” ile koordineli olarak çalışmak, aylık periyotlarda düzenlenen İSG Kurul Toplantılarına katılım sağlamak düzeltici ve önleyici faaliyetler kapsamında görev ve sorumluluklarını yerine getirmek,
 • Yürürlükteki Çevre ile ilgili kanun yönetmelik vb. yasal şartlarla ilgili ATAŞ’ın sorumluluklarının koordine edilmesi kapsamında, “Çevre Görevlisi/Yönetim Birimi” ile koordineli olarak çalışmak, düzeltici ve önleyici faaliyetler kapsamında görev ve sorumluluklarını yerine getirmek,
 • Yasal mevzuatlara uyumun sağlanması ve düzeltici ve önleyici faaliyetler kapsamında görev ve sorumluluklarını yerine getirmek,
 • ATAŞ’ın tüm faaliyetlerinden kaynaklanan tehlikelerin belirlendiği ve risklerin değerlendirildiği tehlike analizleri, iş emniyet analizleri ve risk değerlendirme çalışmalarına katılım sağlamak, düzeltici ve önleyici faaliyetler kapsamında görev ve sorumluluklarını yerine getirmek,
 • Yangın ve yağ döküntüsünü önleme, yangınla ve yağ döküntüsü ile mücadele konularında eğitim, bilinçlendirme, projelendirme ve geliştirme faaliyetlerinde öncülük etmek. Yangın ve yağ döküntüsü ile mücadele ekipmanlarının / sistemlerinin bakımlı ve hazır durumda bulunmalarını sağlamak, ekipman kayıtlarının güncel tutulmasını sağlamak,
 • Acil Durum Müdahale Planının sürekli olarak güncel tutulmasını sağlamak ve tüm personel ile paylaşılması kapsamında görev ve sorumluluklarını yerine getirmek, yıllık SEÇGK Planında belirtilen tatbikatlarının düzenlenmesine destek sağlamak, tatbikatlar esnasında tespit edilen uygunsuzluklar neticesinde belirlenen düzeltici ve önleyici faaliyetler kapsamında görev ve sorumluluklarını yerine getirmek,
 • Tüm olaylar/kazalar (kazalar, ucuz atlatılan olay/kaza, emniyetsiz durum/hareket raporları) ile ilgili kök neden analiz çalışmalarına destek sağlamak, raporların ATAŞ Raporlama sistemine girişinin yapılmasını kapsamında görev ve sorumluluklarını yerine getirmek. Tüm olayların/kazaların Terminal ve Müteahhit personeli ile paylaşılması kapsamında, SEÇGK Müdürü ile koordineli çalışarak ilgili emniyet duruşlarının düzenlenmesine destek sağlamak,
 • Ucuz atlatılan olayların/kazaların, emniyetsiz durum/hareketlerin raporlanması kapsamında tüm personelin teşvik edilmesi ve ödüllendirme sisteminin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi kapsamında SEÇGK Müdürü ve İnsan Kaynakları Müdürü ile koordineli olarak çalışmak,
 • Yıllık eğitim planı çerçevesinde, SEÇGK Kısmına ait eğitimlerin (tüm sürücüler için defansif sürüş teknikleri, yorgunlukla mücadele teknikleri, kaygan zeminde araç kullanma teknikleri eğitimleri, acil durum müdahale ekiplerinin eğitimleri de dahil) termin tarihleri içinde düzenlenmesi kapsamında SEÇGK Müdürü ve İnsan Kaynakları Müdürü ile koordineli olarak çalışmak, eğitimlerle ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak. Haftalık süreçte işe yeni başlayacak olan Terminal / Müteahhit personeli için ilgili konu başlıkları altında Terminal Emniyet Kuralları Bilgilendirme Eğitiminin düzenlenmesini sağlamak,
 • Çalışma denetimi prosesinin uygulanmasını ve kontrolünün sağlanması kapsamında, saha SEÇ denetimleri, çalışma izni kontrolleri, işletme sahası kontrolleri ve SOC (emniyet gözlem ve konuşmaları) yapmak, düzeltici ve önleyici faaliyetler düzenlemek ve bunlardan çıkan aksiyonları takip etmek,
 • Sağlık ve endüstriyel hijyen uygulamaları kapsamında SEÇGK Müdürü ve İşyeri Hekimi ile, Güvenlik ile ilgili faaliyetlerde SEÇGK Müdürü ile koordineli olarak çalışmak, düzeltici ve önleyici faaliyetler kapsamında görev ve sorumluluklarını yerine getirmek,
 • ATAŞ yol güvenliği standartlarının terminalde uygulanmasını SEÇGK Müdürü ile birlikte koordine etmek, uygulamalar hususunda denetleme yapmak ve Terminal sahasına giriş izni bulunan tüm araçların kontrollerinin yapılmasını sağlamak,
 • Terminal ve müteahhit personeli için KKD seçimi ve kullandırılması konularında belirleyici rol almak, KKD onay sistemini çalıştırmak, Terminal personeli için KKD sağlanmasını koordine etmek,
 • Atık yönetimi ve bertarafı faaliyetleri kapsamında SEÇGK Müdürü ile koordineli olarak çalışmak, ilgili atık sahalarının ulusal mevzuatlara uygun şekilde işletilmesini ve atık kayıtlarını etkin şekilde tutulmasını sağlamak. Resmi Müdürlüklere ilgili bildirimlerin termin tarihleri içinde yapılmasını destek olmak,
 • ATAŞ SEÇGK Yönetim Sistemi'ne etkisi olabilecek değişim durumlarında, MOC (Değişim Yönetimi) süreci gerekliliğini değerlendirmek, ilgili değişim yönetim çalışmalarına katılım sağlamak, düzeltici ve önleyici faaliyetler kapsamında görev ve sorumluluklarını yerine getirmek,
 • Kısım faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında yıllık SEÇGK Planı’nda belirtilen toplantılara katılım sağlamak, SEÇGK kısmının ihale-hizmet/malzeme satın alma süreçlerine ve Resmi Müdürlüklere gönderilen yazışmalara destek sağlamak.

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri