Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)(Kadıköy)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Eleman

Departman

Muhasebe

Muhasebe

Başvuru Sayısı

107 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Eleman

Başvuru Sayısı

107 başvuru

Departman

Muhasebe

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

· Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,

· Benzer bir pozisyonda en az 2 yıl deneyimli

· Genel muhasebe ve ön muhasebe, konularına hakim

· Özellikle LOGO GO3 programını aktif olarak kullanmış

· Tek düzen hesap planına hakim

· E – İşlemler,Banka,çek,stok,cari,fatura günlük hayatının parçası olmuş

· Tercihen personel özlük süreçlerine hakim

· Ms office programını etkin olarak kullanan

· Detaycı,Titiz, işini sahiplendiği masasından belli olan

· Tercihen en az orta derecede İngilizce bilen

· Muhasebe/Finans süreçlerinin ofis dışında da gerçekleşebilecek işlerine destek vermek,takibini yapmak ( Vergi dairesi, SGK,Noter vb.)

Aday Kriterleri

2 - 3 yıl arası
Üniversite(Mezun)
Yapıldı
B sınıfı

Muhasebe Elemanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Muhasebe Elemanı Muhasebe Elemanı Maaşları Muhasebe Elemanı Nasıl Olunur? Muhasebe Elemanı Nedir? Muhasebe Elemanı İş İlanları
Hakkımızda

Arketipo Design founded by Murad Denizaltı , Müge Hansoy Kınacı and Esin Sözer Kalender in 1994. Since 27 years, especially hotels, Spa, Shopping center, Office, Residential buildings with many projects has achieved success. 80 projects in the country as well as, 100 projects completed in various countries such as Dubai, Germany, Russia, Libya, Kazakhstan and Ukraine. During the interior architectural design process at Arketipo Design Interior Office, major decisions consider making life livable analyses. We believe that creating the right functional solutions for the eligible projects makes spaces more peaceful and cheerful . Rather than the usual quantitative case such as creating lots of similar projects, at ARKETIPO DESIGN, the design process leads to a qualitative aspect for each project with different approaches, functions scales, contexts and contemporary materials.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

Arketipo Design İç Mimarlık Uygulama ve Danışmanlık A.Ş. (“Arketipo”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) tanımlı Veri Sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİAday başvuru ve işe alım faaliyetlerimizin bir parçası olarak kişisel verilerinizi Kanun ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde toplamakta, işlemekte ve saklamaktayız:Bu kapsamda özgeçmişinizi iletmeniz durumunda “kimlik, iletişim ve mesleki deneyim bilgisi” kategorilerinde olan “ad-soyad, fotoğraf, ikametgâh adresi, cep telefonu numarası, diploma bilgisi, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgisi, sertifikalar, transkript bilgileri” kişisel verileriniz iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve işe alınacak uygun adayın belirlenmesi amacıyla Kanun’un 5/2-f maddesi kapsamında şirketin meşru menfaatleri doğrultusunda otomatik yolla işlenmektedir.Özel nitelikli kişisel veriler olan “ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verileriniz” hiçbir şekilde işlenmemektedir.“İşleme” terimi, bilgilerin toplanması, elde edilmesi, kaydedilmesi, taşınması, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, paylaşılması, erişilmesi, kullanılması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi ve elden çıkarılması dahil olmak üzere kişisel verilerinizi içeren tüm faaliyetleri kapsamaktadır.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASIArketipo, kişisel verilerinizi üçüncü kişilerle paylaşmamaktadır.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİArketipo, kişisel verilerinizi www arketipodesign comtr/ik adresinden bilgilerinizi yüklemeniz yolu ile toplamaktadır. Bunun yanı sıra işe alım ajansları gibi üçüncü kişilerle yaptığınız etkileşimlerden veya kişisel verilerinizi işe alım amacıyla herkese açık hale getirdiğiniz diğer kaynaklardan da kişisel verileriniz toplanabilmektedir.KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASIKişisel verileriniz, Kanun’un 5/2-f maddesi uyarınca, belirtilen amaç ve yöntemlerle 2 (iki) yıl süre ile işlenecek ve muhafaza edilecektir. Belirtilen süre sonunda da yürürlükteki mevzuata uygun olarak imha edilecektir.KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZKanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği uyarınca Arketipo’nun internet sitesinde yer alan Başvuru Formu’ndaki usullere göre yazılı olarak Arketipo’ya iletebilirsiniz.Arketipo talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Arketipo, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.Detaylı bilgi için www arketipodesign com tr/ kvkk adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı inceleyerek öğrenebilirsiniz.Arketipo tarafından kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğum haklar konusunda bilgilendirildim.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Yemekhane.

Muhasebe Elemanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Muhasebe Elemanı Muhasebe Elemanı Maaşları Muhasebe Elemanı Nasıl Olunur? Muhasebe Elemanı Nedir? Muhasebe Elemanı İş İlanları