Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)(Sancaktepe)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Department

Finance

Finance

Application Count

75 application

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Application Count

75 application

Department

Finance

Kariyer Image

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

Arkel is an electronics design and manufacturing company specialized in elevator electronics. Already being the nationwide leader in its sector, Arkel is seeking to extend its leadership beyond the borders of Turkey.

Arkel is looking for a Financial Controller to join our Finance Department.

 • Bachelor’s degree in Business Administration, Economics or Finance
 • 3-6 years relevant financial controlling and reporting experience in a big four audit as a plus
 • Knowledge and experience of corporate reporting
 • Experienced in IFRS and Budgeting process
 • Fluent in English (spoken and written)
 • Good communication skills and a team player
 • Strategic thinker with analytical skills, high achievement drive and ability of taking initiative
 • Self-motivated and able to take initiative
 • Military Service should be completed for male candidates,

JOB DESCRIPTION

 • Preparing periodical budgets, directing the Budget and Reporting Specialist on the actual budget, variance analysis, and performing the necessary controls for the completion of tasks in a timely and accurate manner
 • Adapting management reports based on the Turkish Financial Reporting Standards (TFRS), Tax Procedural Law (VUK), and the Financial Reporting Standards (IFRS) reporting systems
 • Conducting cost improvement efforts to keep costs under control
 • Preparation of the monthly variance analysis and bridge between budget, forecast, and actual results
 • Performing financial analyses based on the company’s income statement and balance sheet figures and presenting them to the senior management
 • Keeping track of the records, stock, and inventory status, asset-liability balance, current account, and collection and payments
 • Conducting profitability analyses and preparing performance reports and presentations for periodical board meetings
 • Conducting and reporting feasibility studies to support the company’s critical financial decisions
 • Coordinating internal audits and process controls
 • Conducting production, labor, and productivity analyses
 • Preparing and publishing annual reports along with the Budget and Reporting Specialist
 • Preparing the company’s financial statements based on the IFRS and performing the necessary controls
 • Supporting the preparation of company budgets by cooperating and coordinating with the relevant units
 • Displaying the necessary efficiency to ensure that the team’s relations with the other units remain positive and ensuring that the processes are executed in cooperation

Preferred Candidate

2 - 4 years of experience
Associate Degree(Graduate), Bachelor’s(Graduate), Master’s(Graduate)
Completed, Incomplete, Exempt
English(Reading : Advanced, Writing : Advanced, Speaking : Advanced)

Finansal Kontrolör pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Finansal Kontrolör Finansal Kontrolör Maaşları Finansal Kontrolör Nasıl Olunur? Finansal Kontrolör Nedir? Finansal Kontrolör İş İlanları
Hakkımızda

ARKEL Elektrik Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 1998 yılında kurulan, ARKEL Elektrik Elektronik San. ve Tic. A.Ş. asansör kumanda kartları, kumanda panoları, acil kurtarma sistemleri, revizyon ve alarm setleri imalatını ve sektörde ihtiyaç duyulan diğer elektronik cihazların tasarımını yapmaktadır. ARKEL AR-GE çalışmalarını müşteri istekleri doğrultusunda, modern teknolojinin olanaklarını kullanarak kendi bünyesindeki personeli ile sürdürmektedir. Genç bir firma olmasına rağmen ARKEL kısa sürede sektörde tercih edilen marka olabilmeyi başarmış, yurtiçindeki pazar payını  müşteri memnuniyetini birinci hedef olarak seçmesi, yaptığı işlerdeki özeni, tecrübesi, teknolojik ilerlemeleri takibi, uygun fiyat politikası, müşteriye özel çözümler üretmedeki becerisi, taahhüt edilen sürelerde iş teslim etmesi ile gün geçtikçe arttırmıştır. Sektörde söz sahibi müşteri portföyü ile uzmanlığını paylaşarak günümüz dünyasında ciddi önem arzeden bu sektörde ilerlemeye, yenilenmeye, ürün yelpazesini sürekli genişletmeye devam edecektir. Founded in 1998 ARKEL Elektrik Elektronik San. ve Tic. A.Ş.. manufactures lift control cards, control panels, emergency rescue systems, inspection and alarm sets and designs other electronic equipments needed in sector. ARKEL continues R&D works with its own staff  on customers’ demands using modern technologies means. Despite being a young company, ARKEL accomplished to be a preferred brand in sector in a short time, increased national market share day by day by selecting customers satisfaciton as first mark, care in job, experience, following the developments in technology, reasonable  price policy, ability to create customized solutions, delivery in time. By sharing its specialized experience with the qualified customers, that are authority in sector, keeps on improving, renewing and developing product range continously in this sector which has a great importance in todays world.

ARKEL Elektrik Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 1998 yılında kurulan, ARKEL Elektrik Elektronik San. ve Tic. A.Ş. asansör kumanda kartları, kumanda panoları, acil kurtarma sistemleri, revizyon ve alarm setleri imalatını ve sektörde ihtiyaç duyulan diğer elektronik cihazların tasarımını yapmaktadır. ARKEL AR-GE çalışmalarını müşteri istekleri doğrultusunda, modern teknolojinin olanaklarını kullanarak kendi bünyesindeki personeli ile sürdürmektedir. Genç bir firma olmasına rağmen ARKEL kısa sürede sektörde tercih edilen marka olabilmeyi başarmış, yurtiçindeki pazar payını  müşteri memnuniyetini birinci hedef olarak seçmesi, yaptığı işlerdeki özeni, tecrübesi, teknolojik ilerlemeleri takibi, uygun fiyat politikası, müşteriye özel çözümler üretmedeki becerisi, taahhüt edilen sürelerde iş teslim etmesi ile gün geçtikçe arttırmıştır. Sektörde söz sahibi müşteri portföyü ile uzmanlığını paylaşarak günümüz dünyasında ciddi önem arzeden bu sektörde ilerlemeye, yenilenmeye, ürün yelpazesini sürekli genişletmeye devam edecektir. Founded in 1998 ARKEL Elektrik Elektronik San. ve Tic. A.Ş.. manufactures lift control cards, control panels, emergency rescue systems, inspection and alarm sets and designs other electronic equipments needed in sector. ARKEL continues R&D works with its own staff  on customers’ demands using modern technologies means. Despite being a young company, ARKEL accomplished to be a preferred brand in sector in a short time, increased national market share day by day by selecting customers satisfaciton as first mark, care in job, experience, following the developments in technology, reasonable  price policy, ability to create customized solutions, delivery in time. By sharing its specialized experience with the qualified customers, that are authority in sector, keeps on improving, renewing and developing product range continously in this sector which has a great importance in todays world.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

Arkel Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak, işbu Aydınlatma Metni ile, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında aydınlatma yükümlüğümüzün yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.Bu kapsamda bilgi vermekle yükümlü olduğumuz konular aşağıdaki şekildedir: 1. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliğiVeri sorumlusu; Eyüp Sultan Mahallesi Şah Cihan Cad. No: 69/B Sancaktepe, İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 386628 sicil numarası ile kayıtlı, 0079036943500028 MERSIS numaralı Arkel Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’dir.2. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğiİş Başvuru Formu’nda belirttiğiniz kendinizi tanıtıcı kategorilerdeki genel veya duruma göre özel nitelikli kişisel veriler, iş başvurunuzun değerlendirilmesi, Şirketimiz’in İnsan Kaynakları Politikasının uygulanması, işe alım süreçlerinin yürütülmesi, başvurunuz nedeniyle sizinle iletişime geçilmesi ve ileride doğabilecek uyuşmazlıkların önlenmesi amacı ile işlenmektedir.3. Şirket tarafından işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğiİş Başvuru Formu’nda ilettiğiniz kendinizi tanıtıcı kategorilerdeki genel veya duruma göre özel nitelikli kişisel verileriniz herhangi bir üçüncü kişiye aktarılmayacaktır. Ancak kişisel verileriniz, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.4. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebiİş Başvuru Formu ile elde edilen kişisel verileriniz, Şirket ile aranızdaki iş ilişkisinin kurulması ve devamı için kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması nedeniyle Kanunun 5. maddesinde yer alan (i) “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, (ii) “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, (iii) “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve açık rızanız hukuki sebeplerine dayanarak otomatik olan veya olmayan yollarla işlenmektedir.5. Kişisel verileriniz ile ilgili Kanun kapsamındaki haklarınız aşağıdaki şekildedir:“(a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme” dir.Bu haklarınızı yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (Bu kapsamda ik@arkel.com.tr e-posta adresi üzerinden Şirket’e ulaşabilirsiniz) veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Şirket’e iletebilirsiniz.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Servis, Yemekhane.

Finansal Kontrolör pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Finansal Kontrolör Finansal Kontrolör Maaşları Finansal Kontrolör Nasıl Olunur? Finansal Kontrolör Nedir? Finansal Kontrolör İş İlanları