Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Şirketimizin Genel Müdürlük ile yurt içi/yurt dışı birimlerinin ve bilgi teknolojilerinin denetiminde, gerektiğinde soruşturma ve inceleme faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere Müfettiş Yardımcıları alınacaktır.Teftiş Kurulu üyelerinin merkez görev yeri İstanbul’dur.

Online olarak gerçekleşecek olan sınavın tarihi daha sonra tarafınıza iletilecektir. 


 Müfettiş Yardımcısı Adaylarında Aranan Nitelikler:

 -T.C. vatandaşı olmak,

-Sınav tarihinde 27 yaşını doldurmamış olmak (22.04.1993 ve sonrasında doğanlar başvurabileceklerdir.),

-Üniversitelerin İktisat, İşletme, Muhasebe, Maliye, Hukuk, Mühendislik, Matematik, İstatistik, Kamu Yönetimi veya Uluslararası İlişkiler alanlarında en az 4 yıllık lisans eğitimi veren bölümler ile bunların yetkili makamlarca onaylanmış, yabancı ülkelerdeki denklerinden mezun olmak (Bu kapsamda, 01.07.2020 tarihi itibarıyla mezun olup bu durumu aynı tarih itibarıyla belgeleyebilmek gerekmektedir.),

-Başka bir kurum/kuruluşa karşı hizmet akdi veya yükümlülüğü altında bulunmamak,

-Sağlık durumu Türkiye’nin her tarafında görev almaya ve görevin gerektirdiği seyahatlere uygun olmak,

-Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

-Affa uğramış olsa dahi herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak,

-Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış ya da en az 1 yıl süreyle erteletmiş olmak (Sınav tarihinde askerlik görevini yürütmekte olanların en geç 01.07.2020 tarihi itibarıyla terhis olacak durumda bulunmaları gerekmektedir.),

-Teftiş Kurulu sınavına bir defadan fazla katılmamış ve daha önce şirketimiz tarafından açılan sınavların mülakat aşamasında başarısız sonuç almamış olmak,

-Aşağıda yer alan yabancı dil seviye tespit sınavlarından asgari olarak belirtilen sonuçları elde etmiş olmak ve sonuçları 01.07.2020 tarihine kadar belgeleyebilmek (İletilecek sertifika muhtemel işe başlama tarihi olan 01.09.2020 itibarıyla da geçerli olmalıdır.)

-Aşağıda yer alan yabancı dil seviye tespit sınavlarından asgari olarak belirtilen sonuçları elde etmiş olmak ve sonuçları 01.07.2020 tarihine kadar belgeleyebilmek (İletilecek sertifika muhtemel işe başlama tarihi olan 01.09.2020 itibarıyla da geçerli olmalıdır.) 


 SINAV / KURUM ADI                   ASGARİ PUAN / SEVİYE

  • İngilizce  

TOEFL (IBT)                                                      85

  • Almanca 

Goethe Enstitüsü                      Goethe-Zertifikat C1  ya da Goethe-Zertifikat C2 (GDS)

  • Fransızca

Fransız Milli Eğitim Bk. (Fransız Kültür Merkezi)   DALF C1 ya da DALF C2     

TEF (Fransız Kültür Merkezi)                                                      699


(TOEFL sınavına yeni girecek adaylar 1333 kod numarasını belirterek sonuçlarını doğrudan şirketimize de gönderebilirler)


 -Alım sürecini başarılı şekilde tamamlayarak Şirketimizde Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan adayların 10.03.2020 tarihinden sonra girdikleri ve başarılı oldukları yabancı dil sınav ücretleri aşağıda belirtilen koşullar dahilinde Şirketimiz tarafından karşılanır.

-Tüm aşamalarda başarılı olan ve işe başlatılan adayların ücreti ödenecek, sınavın herhangi bir aşamasında başarısız olan veya süreçten vazgeçen adayların ücreti ödenmeyecektir.     

-Aynı sertifika sınavına birden fazla girilerek yeterli asgari puanlar alınmış veya farklı diller için sertifikalar alınmışsa, sadece birisi ve en yüksek tutarlı olan sınavın ücreti ödenecektir.


 Sınav Başvurusu:

Başvuru koşullarımız niteliklerinizle örtüşüyorsa sizi sınavımıza katılmaya davet ediyoruz. Sınav daveti, mülakat süreçleri ve sonuçları adaylara e-posta aracılığıyla duyurulacaktır. Başvurularda son 6 ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf ve tüm eğitim bilgilerinin eksiksiz şekilde yer alması gerekmektedir.

Başvuru yaparken kendileri hakkında gerçek dışı bilgiler veren adaylar, söz konusu durumun alım sürecinin hangi aşamasında fark edildiğine bakılmaksızın süreç dışında bırakılacaklardır.


Sınav Kapsamı: 

Aşama 1 

Genel Yetenek Testi: Sayısal ve sözel kavrama, veri yorumlama, sistematik düşünme ve problem çözme becerilerinin ölçülmesine yönelik sorulardan oluşan online sınav uygulamasıdır.

Ön Mülakat: Genel Yetenek Testini başarıyla geçen adaylar ön mülakata davet edilecektir. Teftiş Kurulu yöneticilerinin katıldığı ve adayların temel yetkinliklerinin sorgulandığı ön mülakat aşamasıdır.

Sınav ve mülakat tarihleri daha sonra duyurulacaktır.


 Aşama 2

Değerlendirme Merkezi ve Kişilik Envanteri Uygulaması 

Değerlendirme Merkezi: Adayların görevlerinde gösterecekleri performansı, iş simülasyonlarıyla gözlemleme olanağı sağlayan uygulamalardır. 

 Kişilik Envanteri Uygulaması: Adayların kendi yetkinliklerini nasıl değerlendirdiklerini, davranış ve eğilimleriyle ilgili soruları yanıtlayarak aktardıkları değerlendirme aracıdır.

Uygulama tarihleri 2020 yılı Haziran ayı içerisinde daha sonra adaylara duyurulacaktır.   


Aşama 3

 Mülakat: Üst düzey yöneticilerimizin katıldığı mülakatta, Şirketimizde çalışmak için aranan temel yetkinliklerin sorgulandığı bir aşamadır.

Mülakat Tarihi: 2020 yılı Temmuz ayı içerisinde daha sonra adaylara duyurulacaktır.


Bilgi İçin:Teftiş Kurulu Başkanlığı, İş Kuleleri Kule:2 Kat:20 Levent 34330, Beşiktaş/İstanbul 


Son başvuru tarihi: 31 Mayıs

 

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri