Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Muhasebe ile ilgili her türlü evrakın kayıt ve kontrolünün yapılmasını sağlar.

Vergi takvimine göre Vergi Dairesi’ne verilmesi gereken her türlü beyanname bilgi ve belgeleri tanzim eder. İlgili kurumlara kanuni süresi içerisinde kâğıt ortamında ve/veya elektronik ortamda bu bilgileri aktarır. 

Şirketin Vergi Dairesi nezdinde oluşan KDV iadelerinin alınması işlemini yürütür. Bu işlemin sonuçlanması için ilgili vergi dairesince talep edilen KDV iade dosyalarını hazırlar. 

İlgili Vergi Dairesi’nden gelebilecek her türlü evrak ve bilgi talebine cevap verir, istenilen belgeleri tanzim eder, Vergi Dairesi’ne ibraz eder ve sonuçlandırır.

Şirket bünyesinde bulunan Kabin Sistemleri Ltd. Şti. nin vergi takvimine göre Vergi Dairesi’ne her türlü beyanname bilgi ve belgeleri tanzim eder. İlgili kurumlara kanuni süresi içerisinde kâğıt ortamında ve/veya elektronik ortamda bu bilgileri aktarır. 

İthalat işlemi dolayısıyla tahakkuk eden KDV tutarlarının Vergi Dairesi hesabından ödenmesi için ilgili vergi dairesine talepte bulunmak ve sonuçlandırmak. Şirketin çalışanlarına ait SGK Prim bedellerinin vergi dairesince ödenmesi amacı ile ilgili vergi dairesine müracaat ederek SGK primlerinin vergi dairesince ödenmesini sağlar.

Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) talep işlemini DTM’den başlatır ve sonuçlanıncaya kadarki süreçte DTM (Dış Ticaret Müsteşarlığı) nezdinde işlemi takip eder.

DİİB Kapsamında taahhüt edilen ithalat ve ihracat tutarlarını takip eder; taahhütlerin yerine getirilmesi sonrası DTM nezdinde İstanbul Maden Metal İhracatçıları Birliği’ne belgenin kapatılması için elektronik ortamda kapatma talebini açar.

Kapatma talebi açılan DİİB belgesine ait ithalat ve ihracat beyannamelerini fiziki olarak dosya haline dönüştürerek kapama talebinin gerçekleşmesi için İMMİB Sekreterliğine teslim eder.

İMMİB Sekreterlikte bulunan kapatma talepli DİİB belgelerinin kapatılmasını müteakiben belge kapsamında ilgili gümrüklere verilen teminat mektuplarının geri alınması işlemini takip eder; sonuçlandırarak teminat mektuplarının bankalara iadelerini sağlar.

Muhasebe Müdürlüğü'ne yıllık izin, mazeret izni, rapor vs. gibi hallerde muhasebe uzmanına vekalet eder.

İhracat ve ihracat kayıtlı satışların takibini ve kesilen faturaların kontrol ve tablolara girişini yapar.

Teşvik başvurularının örneğin ofis, belge, fuar vb. yapılması için ön hazırlık oluşturur.

Teşvikle ilgili araştırma yapar, onaydan sonra başvuru takibi yapar ve evrakları toplar.

Geçici vergi ön hazırlık çalışmalarını , kur farkı tablolarını,yurt içi ve yurt dışı satış miktar (kg) tablolarını, ortaklara borçların faiz tahakkuku tablolarını oluşturur.

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri

Firma Sektörü:

Üretim / Endüstriyel Ürünler, Metal Sanayi, Otomotiv

Çalışan Sayısı:

100-149