ABB Elektrik Sanayi A.Ş.

Sosyal ve Yan Haklar

  • -

Çalışma Saatleri

-

Kuruluş Yılı

-

Çalışan Sayısı

-

Web Site

-

Adres

-

Hakkımızda

ABB Elektrik Sanayi A.Ş. ABB is a leader in power and automation technologies that enable utility and industry customers improve their performance while lowering environmental impact. ABB Power Technologies; Serves electric, gas, and water utilities as well as industrial and commercial customers, with a broad range of products, systems and services for power transmission, distribution and power plant automation. The Business Areas are: * Power Technology Products High Voltage Products, Medium Voltage Products, Transformers * Power Technology Systems Grid Systems, Network Management, Power Generation, Substations ABB Automation Technologies; Provides products, systems, software, and services for the automation and optimization of industrial and commercial processes. Key technologies include process control, instrumentation, low-voltage products, process analytics, drives, motors and power electronics, and robotics. The Business Areas are: * Automation Products Drives, Motors and Electronics, Low Voltage Products and Instrumentation * Manufacturing Automation Robotics for automotive and manufacturing industries *  Process Automation Integrated process control, industry-specific application know how and process industry service for the pulp & paper, printing, minerals, metals, cement, mining, chemical &petrochemical, life sciences, consumer, oil & gas, marine and turbocharging sector. ABB Elektrik Sanayi A.Ş. Head Office: Organize Sanayi Bölgesi2. Cadde No:16 34776Y.Dudullu-ISTANBULwww.tr.abb.com Kartal Factory Esentepe MahallesiMilangaz Caddesi No:5234870 Kartal-ISTANBULwww.tr.abb.com ABB, sanayi ve altyapı tesisi müşterilerine performanslarını arttırıcı çevreye duyarlı güç ve otomasyon teknolojileri sunan bir dünya lideridir. ABB Güç Teknolojileri: Elektrik , gaz, ve su şebekeleri ile imalat sanayinde üretici veya işletmecilere güç iletimi ve enerji tesisi otomasyonu alanlarında kapsamlı mühendislik ürünleri, sistemleri ve servisi sunar. Başlıca çalışma alanlarımız şunlardır: * Güç Teknolojisi Ürünleri Yüksek Gerilim Ürünleri, Orta Gerilim Ürünleri, Transformatörler * Güç Teknolojisi Sistemleri Şebeke Sistemleri, Şebeke Yönetimi, Enerji Üretimi, Trafo Merkezleri ABB Otomasyon Teknolojileri: Endüstriyel ve ticari proseslerin optimizasyonu için ürün, sistem , yazılım ve servis sunar. Bu alandaki temel teknolojilerimiz proses kontrolü, enstrümantasyon, alçak gerilim ürünleri, proses analizi, sürücüler, motorlar ve güç elektroniği ile endüstriyel robotlardır. Başlıca çalışma alanlarımız şunlardır.: * Otomasyon Ürünleri Sürücüler, Motorlar ve Güç Elektroniği, Alçak Gerilim Ürünleri, Enstrümantasyon * İmalat Otomasyonu Otomotiv ve imalat endüstrilerinde endüstriyel robot uygulamaları. * Proses Otomasyonu Kağıt, baskı, mineraller, metal, çimento, madencilik, kimya ve doğalgaz, denizcilik ve turbocharging alanlarında proses kontrolü, endüstriye özgü uygulamalar ve bunların servisini sunar. ABB Elektrik Sanayi A.Ş. Merkez Ofis: Organize Sanayi Bölgesi2. Cadde No:16 34776Y.Dudullu-ISTANBULwww.tr.abb.com Kartal Fabrikası Esentepe MahallesiMilangaz Caddesi No:5234870 Kartal-ISTANBULwww.tr.abb.com